Kragh & Berglund er en international arkitekttegnestue som arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, landskab og urbane miljøer.

Vi arbejder med en kritisk og etisk faglig bevidsthed i udviklingen af byer og landskaber, så mødet mellem mennesker bliver sjovere, sundere og med fællesskabet i fokus.

Vi bruger naturarv og sammenhængskraft som fundament i vores svar på tidens udfordringer.

Vi har mod og vilje til at forandre, udforske og søge de skjulte potentialer i stedet og konteksten.

Vi fokuserer på at udvikle og forbedre et steds identitet. Altid i samspil med naturen, det legende og sociale, for derved at højne livskvaliteten hos alle.