Jonas P. Berglund

Jonas P. Berglund

Partner och delägare i Kragh&Berglund Landskapsarkitektur och Urban Design

Tel: +45 35 25 15 18
Cell: +45 31 48 08 00

jpb (replace-this-with-at) kragh-berglund.dk

Född
1968

Anställning
2003

Utbildning
1992-98 Landskabsarkitekt. Utbildad från Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, Köpenhamn
1995-96 Kunstakademiets Arkitektskole, avdelningen för stadsplanläggning i Köpenhamn.

Språk
Danska, svenska och engelska

Medlemskap
Praktiserende Landskabsarkitekters Råd
Danska Landskapsarkitekter

Anställningar
2001 – 03 FFNS Arkitekter Karlskrona
1996 – 01 Søren Robert Lund Architects MAA
1994 – 95 Praktikant hos Sven Ingvar Andersson
1991 – 96 Praktikant hos Jacobsson & Widmark

Erfarenhet
11 års kontorserfarenhet av projektutveckling i alla faser från analyser till konceptutveckling till design samt projektering, projektledning, konceptutveckling, designutveckling.

Roll
Jonas är designansvarig partner i designteamet

Specialitet
Jonas är projektledare och ansvarig partner på kontoret. Han har 11 års erfarenhet som projekterings- och uppdragsansvarig arkitekt. Jonas har en helhetsorienterad syn på uppdragen och är god till att leverera innovativa lösningar, som tillgodoser brukarnas behov, ger optimal användning av rum och omgivning samt lever upp till önskan om nytänkande. Det är viktigt för honom att huvudidén från skissningsfasen känns igenom under hela projekteringsprocessen, så att det finns sammanhang från koncept till detalj. Jonas deltar i designloops på alla kontorets uppdrag, där han är med till att styrka och konkretisera de enskilda projekten och på så vis säkrar en hög kvalitet.

Jonas är ansvarig för de svenska projekten. Han har arbetat med genomförandet av projekt, såsom parker, platser samt stora planläggningsuppdrag i Sverige på hela skalan från koncept till myndighetsbehandling och utförandet.

Utvalda referenser
Umeå rensningsanlägg, Sverige, landskapsplan, 1. pris i tävlingen, under utförande 2010 –
Rondell Södra vägen, Kalmar, Sverige, förslag till utformning av rondellanlägget, under utförande 2010 –
Höör, Sverige, landskapsplan till fastighetsavstyckning, under utförande 2010 –
BCL – Chauyang project, förslag till utearealer till shopping outlet, 1. pris, under utförande 2010 –
Urban farming & Green wall, Shanghai, Kina, förslag till takgård och grön vägg, utförd 2010
St. frösunda, Stockholm, Sverige, helhetsplan till nytt bostadsområde, under utförande 2010 –
Tractor factory, Tianjin, Kina, helhetsplan till nytt bostadsområde, under utförande 2010 –
Bällsta torg, förslag till nytt torg, under utförande 2010 –
Shanghai western, förslag till ny stationsplats / transporthub, tävling, utförd 2010
Ångfärjan Helsingborg, helhetsplan för centumhamnen, tävling, utförd 2009
Spetsamossen, Växjö, Sverige, skissförslag till ny stadspark, utförd 2008-2009
Älvsjö torg, Stockholm, Sverige, förslag till nytt torg, färdigställt 2007-2008
Kalmar stads rondeller, Kalmar, Sverige, analys- och designprogram för stadens rondeller, färdigställda 2007
Änglamark, Immeln, Östra Göinge., Sverige, utvecklingsplan för nytt fritidshusområde, utfört 2007
Bastasjö förskola, Karlskrona. Sverige, förslag till lekplats, färdigställd 2007
Karlskrona stadsmiljöprogram, Karlskrona, Sverige, program för stadsmiljö och design, färdigställd 2007
Naturum, Ronneby Blekinge län, Sverige, landskapsplan, utförd 2006
Klaipedaplats, Karlskrona, Sverige, förslag till nytt torg, utförd 2006
Vidablick, Ålderdomshem, Ronneby, Sverige, förslag till friarealer, utförd 2006-2007
Norrliden centrum, Kalmar, Sverige, förslag till renovering av torg, utförd 2006
Block 8, Loudian Town, Shanghai, Kina, landskapsplan för bostadsområde, utförd 2006
Hästö förskola, Karlskrona, Sverige, förslag till lekplats, utförd 2006
Sandvig Bornholm, Danmark, workshop för invånare, utförd 2006
Malmö by light, Sverige, förslag till gatubelysning, 1. pris, utförd 2005
Ronneby Brunnspark, Sverige, belysningsprojekt, utförd 2005
Loudian town, Shanghai, Kina, helhetsplan, utförd 2003-2004
Norra skånes Renhållningsanläggning, landskapsplan, utförd 2001