“Kragh & Berglund er en international og anerkendt arkitekttegnestue med en markant profil i krydsfeltet mellem arkitektur, landskab og urbane miljøer. Vi har stor international bredde med kontorer i København, Stockholm og Beijing.
Vi arbejder med en kritisk og etisk faglig bevidsthed i udviklingen af byer og landskaber, så mødet mellem mennesker bliver sjovere, sundere og med fællesskabet i fokus.
Vi bruger naturarv og sammenhængskraft som fundament i vores svar på tidens urbane udfordringer.”

“Vores tilgang til hvert enkelt projekt er forskelligt og afhænger af den kontekst vi arbejder med og i. Ens for dem alle er vores mod og vilje til at forandre, udforske og søge de skjulte potentialer i stedet.
Vi fokuserer på at udvikle og forbedre et steds identitet altid i samspil med naturen og det legende og sociale element for derved at højne livskvaliteten hos alle mennesker.”