ORBICON

Høje-Taastrup, DK

Landsskabsareal

10.500 m2

Bygherre

Orbicon

Projektets status

Udført 2018

Samarbejder

Dissing + Weitling, Orbicon

ORBICON

Kragh&Berglunds landskabsprojekt omkring rådgivervirksomheden Orbicons nye domicil i Høje-Taastrup har med udgangspunkt i den eksisterende natur skabt attraktive grønne rammer for arbejdslivet inde i bygningen. Projektet er en blanding af de hårde funktionelle værdier som betonbelægning og tekniske funktioner og de bløde naturnære værdier som fuglekasser, bistader, vådzoner og biotoper med forskellige plantesamfund.

Naturen er rykket helt tæt på bygningen i form af en lille skov af små træer, som i samspil med belægningen danner små nicher og lommer til ophold i alt det grønne. I små dele af skoven sås en honning-frøblanding, og der etableres små bistæder. Parkeringen er placeret yderst på grunden, og afskærmes derved af det grønne landskab. Den frodige natur og de mange små vådzoner skaber grobund for en øget biodiversitet i hele området, og træerne øger fordampningen.

EN ARBEJDSPLADS MED KIG TIL NATUR

Terrænet formes i plateauer med forskellige recesser og grøfter, som leder regnvandet til det laveste punkt, hvor det forsinkes og siver ned i jorden. Herfra laves også et overløb til den offentlige regnvandsledning, men det vurderes, at der kun meget sjældent vil ske overløb. Broer over regnvandsbassiner og grøfter danner en naturlig ankomst for medarbejdere og besøgende. Det er målet at byggeriet guldcertificeres ift. DGNB-standarder.