ORBICON

Høje-Taastrup, DK

Landsskabsareal

10.500 m2

Bygherre

Orbicon

Projektets status

Udført 2018

ORBICON

Med udgangspunkt i natur danner landskabsprojektet, omkring Orbicons nye domicil, grønne attraktive rammer for arbejdslivet i bygningen. Med natur og regnvand som design parametre er der skabt en naturlig og imødekommende ankomst til stedet.

Naturen er rykket helt tæt på bygningen og danner i samspil med bygningen små lommer til ophold. Kig til naturen bringer kvalitet helt ind i kontoerne. Parkeringen er placeret yderst på grunden, som dermed afskærmes af det grønne landskab. Broer henover regnvandsbassiner og grøfter danner et naturlig ankomst flow for medarbejdere og besøgende.

EN ARBEJDSPLADS MED KIG TIL NATUR

En lavteknologisk LAR-løsning er opnået gennem kotering af muldbede og grøfter. Bearbejdningen af terrænet leder vandet til de laveste punkter på grunden hvor der vil ske en stor forsinkelse og nedsivning. Det vurderes at der kun meget sjældent vil ske overløb til den offentlige regnvandsledning.