SKOVKRYDSET

Roskilde, DK

Landsskabsareal

2.500 m2

Bygherre

Roskilde Kommune

Kontraktperiode

2015-2016

Samarbejde

Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole, OK Nygaard, Oluf Jørgensen

SKOVKRYDSET

Som led i byudviklingen i Roskilde-bydelen Musicon, har Kragh&Berglund i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Kommune etableret et nyt byrum i krydset Maglelunden, Pulsen og Rabalderstræde kaldet Skovkrydset. Opgaven bestod i at dæmpe bilernes hastighed langs landevejen gennem området og samtidig skabe et attraktivt punkt til aktiviteter og ophold.

Nye træer blev plantet og vejens forløb ændret sådan, at man altid kan se skoven. Med hjælp fra trafikingeniører afvikledes trafikken på en måde, der tager hensyn til byrummet og til Musicon generelt. Derudover blev der etableret et superstoppested anlagt som en ø af træer, hvilket står i kontrast til Musicons rå og åbne arealer, og indbyder til ophold. Stoppestedet fik nye belægninger, supplerende belysning, og stoppestedsinventar som cykelpumper og wire lås ved cykelparkering.

skæringspunktet mellem naturen

Brugere og borgere er blevet inddraget til at komme med ønsker, og elever fra Roskilde Tekniske Skole efterspurgte et udendørs fitnessareal. Motionsredskaber er derfor integreret som en del af lysningen for at opfordre til bevægelse og aktiviteter. Beplantningen og designet af Skovkrydset er skabt med henblik på at skabe oplevelser året rundt.