STRANDEN

Charlottelund, DK

Landsskabsareal

3.000 m2

Bygherre

Dansk Handikap Forbund, AP Møller Fonden

Status

Udført 2018, Totalrådgiver

Priser

Indstillet til bæredygtig beton prisen 2018

STRANDEN

Oplægget til Stranden gik ud på at genskabe og nytænke områdets høje krav til kystsikring efter en omfattende stormskade. Fra kommunens side var det bestemt, at der måtte bygges en høj mur, der ville holde både vand og udsigt fra grunden. Kragh & Berglund valgte i stedet at trække kystsikringen længere tilbage i landskabet, for på den måde at bevare udsigten og tilgængeligheden for Strandens brugere og skabe et universelt, skrånende kyst-design, der sikrer fri bevægelighed for alle brugergrupper.

ET KYSTBAD FOR ALLE

Ud over kravene til kyst- og skybrudssikring af terrænet, var det også nødvendigt at tage udgangspunkt i Strandens komplekse brugergruppe, der skulle have optimale vilkår for at kunne anvende området. Rampen der fører ud i vandet, gør havet let tilgængeligt for alle. Bag kystsikringen er der skabt et rekreativt parkområde med flere lettilgængelige nicher, der skaber læ og privatliv. Brugerne af Dansk Handicap Forbunds strand får derved en ligeværdig strandoplevelse med den samme høje grad af frihed og herlighedsværdi, som alle andre..

TESTIMONIAL

“Gennem en åben og ærlig dialog er Strandens mange interessenter og den komplekse brugergruppe blevet inddraget i forløbet fra idé til det færdige resultat. Kragh & Berglund har fra start til slut haft god forståelse for projektets vilkår og kombinerer kreativitet og originalitet i projektets udformning med overholdelse af projektets økonomiske og tidsmæssige rammer. Slutresultatet er et originalt bud på et moderne havneanlæg, der sikrer brugere med bevægelseshandicap optimale vilkår for at anvende Stranden.”

Thomas Møller Kristensen, Bygherrerådgiver for A.P. Møller Fonden