NÆRHEDEN

Hedehusene, DK

Landskapsareal

10.000 m2

Byggherre

Balder

Avtalsperiode

2019-2022

Samarbetde

Balder, Dissing&Welting, Sjælsø, AB Clausen, Sinuz, Gravmand

NÆRHEDEN

I förorten Nærheden ved Hedehusene har Kragh&Berglund skapat ett landskapsprojekt kallat Lynghaven kring de nya bostadsklustren som Dissing+Weitling byggt. I den nya stadsdelen har de boende både nära till huvudstaden, naturen och varandra – samhället står i centrum, och ambitionen är att flera generationer och typer av invånare ska flytta dit. För detta skapar landskapet och uteplatsen inte bara en attraktiv plats för de boende, utan också en speciell natur i området.

Lynghaven ligger i en dramatisk terräng med danska ögon. Vi jobbar med terrängen och bevarar kullar och bäckar. Stigarna slingrar sig genom det kuperade landskapet och gör området mer tillgängligt. De balanserar höjdskillnaderna och skapar fickor av morgon- och kvällssol för boende, lekplatser, picknick och andra aktiviteter. Den mest betydelsefulla är "Slingan", som gör det lätt att ta sig runt till skolan, shoppingen, stationen och närliggande grönområden. Alla backar hålls under 40‰, så det behövs inga trappor. Små buskar, gräs och perenner planteras mot byggnaderna och terrasserna.

LYNGHAVEN- NATUR I BYDELEN

Tomten har ett fall på 5 meter som används för regnvattenavledning och leder ner till en stor LAR-bassäng i tomtens sydvästra hörn. Diken anläggs i terrängen som stormvägar som samlar upp huvuddelen av ytvattnet medan en mindre del slussas in i LAR-bassängen där det kan samlas upp och återanvändas. Miljömässig hållbarhet i den nya stadsdelen har hög prioritet. Betong och jord från området har återanvänts till byggnader och anläggningar och LED-ljuskällor har använts.