Sted: Malmø, Sverige
Areal: 10.000 m²
Status: Under udførsel, 1. pris

Omdannelsen af Caroli Shopping Center stiller en primær udfordring: Hvordan skabes bymæssig sammenhæng mellem shoppingcenterets indre og Malmø by? Løsningen findes i en sammensmeltning af den ydre og den indre udformning, hvor et indendørs forløb af byrum og stiforbindelser trækker byens struktur ind og giver en ramme for centerets opbygning. Samtidig åbner centeret sig op og bliver en naturlig destination på vejen gennem byen. Fremtidens Caroli Shopping Center fungerer som et sammenhængende byrum, der overrasker og fanger den besøgendes interesse. Fremtidens Caroli Shopping Center åbner sig op mod den omgivende by og tilfører en ekstra og positiv dimension til shopping. Forslaget er opbygget omkring et sammenhængende gulv i natursten, der forgrener sig både ude og inde og danner grund for et samspil af indbyrdes højt differentierede pladser. Forslagets pladser er rumligt disponeret, så de trods diversitet besidder en gennemgående åbenhed og sammenhæng i form af enkle stemningsmættede indtryk, der bryder skalaen og tilfører intimitet. Det samlende gulv tones fra lys til mørk, og omvendt, alt efter hvilket scenario der ønskes; det skaber spil og sammenhæng mellem ude og inde, så centeret bliver en del af byen, og byen en del af centeret.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,