Sted: København, Danmark
Areal: 300 m2
Status: Udført 2009

På en gammel byggetomt på Sankt Hans Gade har der i mange år ligget en lille uanselig legeplads. Som led i en generel modernisering af Københavns Kommunes legepladser forvandles legepladsen til en lommepark hvor et enkelt design skaber en atypisk legeplads og et trygt opholdsrum for børn.

Hovedtanken var at skabe mange anvendelsesmuligheder med enkle midler. En intim lomme, hvor børnene kan trække sig tilbage i en lille overskuelig og hyggelig verden, væk fra byens puls.

Et hav er udført som en samlet flade af blå asfalt, der omkranser et ørige af kunstgræsbeklædte bakker, spredt ud på en strand af faldsand, forbundet af balancebomme og en hængebro. Mellem øerne står høje og lave garnspæle samt et ægte sømærke. I havet er der placeret bænke, som store orange redningskranse.

Tags: , , , , , , , , ,