Roskilde Festival Högskola

Communities Between the Walls

Vinnare av Brolæggerprisen 2018 Kragh & Berglund

Invigning av Tingbjerg bibliotek och kulturhus

”Living is Giving” Beijing Design Week

Vi är nominerade till Oslo bys Arkitekturpris

Första spadtaget

Ramavtal Stockholm

Plats: Stockholm
Areal: Ramavtal
Status: Vunnet

Kragh & Berglund Landskapsarkitekter har tillsammans med 14 andra landskapsarkitekter kvalificerat sig till ramavtal med Stockholm stad. Vi ser fram emot framtida projekt i Stockholm!

 

 

 

 

Vi vinner Generationernas Hus!

1. Pris Folehaven bro

Sted: Folehaven bro
Areal: 34.000 m2
Status: 1. pris

Broen indpasses fint i landskabet både hvor projektet gennemføres med opbygning af rampe i jord, men helt klart også hvor der skabes sammenhæng mellem broen og rampen  ved at fortsætte hovedsøjlernes lette og smukke form ind i parken. Tilpasningen til det eksisterende stisystem er selvklart og i høj grad løst. Det vurderes at landskabsarkitektens erfaringer i høj grad kommer til udtryk i nærværende projekt med forslag til de landskabelige løsninger for tilpasning til omgivelserne. Samlet vurederes projektet til 10 point ud af 10 mulige. I samarbejde med Dissing&Witling og COWÌ. Copyright bro D+W og COWI.

 

Læs mere her https://www.magasinetkbh.dk/indhold/cykelbro-folehaven

 

 

 

Vi vinder 3. pris på Selma park

Sted: Göteborg, Sverige
Areal: 125.000 m2
Status: 3. pris

3:e pris 100 000 SEK tilldelas ”SELMAS PARK – EN RÖRELSE GENOM LANDSKAP” för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spännande gradient mellan stad och natur och natur och stad. Förslagsställare: Kragh&Berglund genom Kerstin Fogh Harboe, Anna Katrine Jensen, Ida Kirkegaard Christensen, Ana Rita Fernandes, Jonas Berglund, Hans Kragh och Maria Höök.

 

Læs mere her https://www.arkitekt.se/selmas-park-andra-och-tredje-pris/

 

 

 

Vi vinder rammeaftale på Gotland

Sted: Gotland, Sverige
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende rammeaftale

Vi er udvalgt til at deltage i rammeaftale som landskabsarkitekter på Gotland. Vi glæder os.

 

 

 

1. pris Holbæk sportsby

Sted: Holbæk
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2016

Holbæk SportsBy er ikke bare idrætsfaciliteter med funktionelle behov, men derimod en poetisk og oplevelsesrig park, hvor folk mødes på tværs af alder, baggrund mv. Et sted hvor pensionisten og tennisspilleren opholder sig på lige fod med hinanden. Et sted hvor der er en sansehave lige op af den fremtidige skaterpark.
Landskabet består af flere større anlæg, som bruges til forskellige sportsaktiviteter: fodbold, en opvisningsbane omgivet af en atletikløbebane og tilhørende faciliteter, tennis, sansehave med petanque-baner, kombineret buffer-parkering med streetbasket, BMX-bane på parkens store bakke af overskudsjord og løbe- og vandreruter på parkens stinet. Derudover indeholder parken en ridesti, og hybridzonerne er forberedt til uorganiseret idræt som parkour, skater, calisthenics og crossfit mv.
Holbæk SportsBy skal opfordre til bevægelse – ikke fordi man skal, men fordi man får lyst til at bevæge sig, fordi der er oplevelser, og fordi man ikke løber en tur på en løbebane, men har muligheden for at løbe en tur i en smuk park.
Parken og oplevelsen tager sit udgangspunkt i det omgivende kulturlandskab, mødet mellem det kultiverede; markerne og det ukultiverede; naturen. I mødet ligger også oplevelsent mellem det rationelle og det irrationelle – det strukturerede og det legende.
I det spændingsfelt skal Holbæk SportsBy skabes. Og lige præcis i grænsen mellem det rationelle og det irrationelle skabes spændingsfeltet, der gør, at det er interessant at færdes. Det er her stierne og hybridzonerne findes, hvor der både er blomster, tennis og småbørnsleg. Det er her man kan sætte sig på en bænk ved søen og betragte løberne der bruger stilen som løbebane.
De mange større og mindre loops forbinder alle parkens funktioner, som sammen består af et stisystem med en hovedsti, der går fra nord mod syd. Hovedstien er livsnerven, som går gennem hele området, og deles op i mindre stier og små afstikkere, der fungerer som hybridzoner.

 

 

 

Furuset i Arkitektur N og youtube

1. pris Hvidovre Hospital

1. pris
Hvidovre
Hospital

Vi har vunnit tävlingen om Hvidovre hospital tillsammans med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma och Royal Haskoning.

1. pris Tølløse Daghem

1. pris
Tølløse
Daghem

Tillsammans med COBE har vi vunnit Tølløse daghem.

4 hjärtan till DTU 324

4 hjärtan
till
DTU 324

”Det är först inomhus, som huset visar sin styrka. Atmosfären från DTU’s gröna campus dras in i den lätta byggnaden. Olivträden är gröna året om, och tillsammans med den naturliga ventilationen och de stora glasytorna ger de upplevelsen av att man sitter mitt i den fina campusparken.”

Läs hela artikeln på

Kragh & Berglund vinner tävling om ny sjukhusbyggnad i Helsingborg

Kragh & Berglund vinner
tävling om ny sjukhusbyggnad
i Helsingborg

Ett helande grönt kvarter till Helsingborg
Kragh & Berglund har tillsammans med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne och NNE Pharmaplan vunnit tävlingen om den nya utbyggnaden av Helsingborgs sjukhusområde för Region Skåne. Den nya utbyggnaden har titeln ”ett helande grönt kvarter” och inrymmer ny psykiatri, öppenvård och en rad medicinska avdelningar.

Vi har blivit säkerhetsgodkända av kriminalvården.

Vi har blivit
säkerhetsgodkända
av kriminalvården.

K&B har säkerhetsgodkänts av kriminalvården för att få tillträde till två av deras fängelser tillsammans med Niras och EMA.

Prekvalificerade till VGU Vietnam med DPA

Prekvalificerade
till VGU Vietnam
med DPA

Vi är prekvalificerade till VGU universitetscampus tillsammans med DPA Dominique Perrault Atelier och HL/PP Ingenieure.

Prækvalificeret til Linköping voksar over åen

Prækvalificeret til
Linköping voksar
over åen

Sammen med Transform, Trivector, Kreera, Centerlöf&Holmberg och Fforum er vi prækvalificeret til LINKÖPING INNERSTADEN VÄXER ÖVER ÅN.

Vi vinner ramavtal för AAB

Vi vinner
ramavtal
för AAB

Vi har vunnit AABs upphandling om parallella ramavtal avseende teknisk rådgivning i samband med nybygnationer och ombyggnad/renovering tillsammans med DOMUS och Orbicon.

Vi vinner Klostermarkskolen Roskilde

Vi vinner
Klostermarkskolen
Roskilde

Vi har vunnit Klostermarksskolan tillsammans med Hansen og Co, JJW Arkitekter och ingenjör Oluf Jørgensen! Förslaget bygger på en robust och enkel utfomning av utearealerna som ligger som en glänta i en lövskog med skolbyggnaden som en rygg mot öst. Det skapar ett landskap, där ytorna aktiveras och genererar ett spännande rumsligt förlopp, som inspirerar och utmanar barnen. Riktlinjer för hur skolan kan möbleras på sikt skapar ett hållbart ramverk för skolans utveckling över tid.

Prækvalificeret til Helsingborg sygehus

Vi har svårt vid att säga nej därför får vi många otraditionella projekt. De otraditionella projekten slutar jämnt med att bli de mest originella och nyskapande projekt. Vi strävar efter diversitet i projekten.

Vill du också veta vad som händer på Kragh & Berglund? Nyhetsbrevet kommer två gånger om året och sammanfattar de viktigaste nyheterna på Kragh & Berglund.

>>Anmäl dig till vårt svenska nyhetsbrev…

Prekvalificerade till Tingbjerg kulturhus

Prekvalificerade
till Tingbjerg
kulturhus

Tillsammans med COBE och Sören Jensen Consulting Engineers är vi prekvalificerade för totalrådgivning för byggandet av ett nytt kulturellt centrum och bibliotek i Tingbjerg. Man önskar att huset ska bli ett varumärke för Tingbjerg, med distinkt arkitektur som återspeglar kulturliv och fritidsaktiviteter. Dessutom kommer materialval vara avgörande, eftersom du vill ha en ”underhållsfri” byggnad. Det nya kulturcentret och biblioteket i Tingbjerg måste vara direkt relaterade till varandra och integreras med Tingbjergs skola och Tingbjergs simhall.

Sammen med COBE og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører har vi vundet udbuddet for totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Der er ønske om, at huset fremstår som varetegn for Tingbjerg, et markant arkitektonisk udsagn, som afspejler kulturelle tilbud og fritidsliv. Derudover vil materiale valg være af afgørende betydning, idet der ønskes en ”vedligeholdelsesfri” bygning. Det nye kulturhus og bibliotek i Tingbjerg skal ligge i umiddelbar tilknytning til og integreres med Tingbjerg Skole og Tingbjerg Svømmehal.

Forberedende byplan Hauknås, Bergen, Norge

Forberedende byplan
Hauknås, Bergen, Norge

Vi er sammen med COBE udvalgt til at udvikle tre koncept for udvikling af Haukås. Den første er en traditionel udbygning. Den anden vil lægge vægt påi en mere integreret helhedsløsning for teknisk og social infrastruktur. Det tredje vil have jernbanernes planlægning som en grundlæggende forudsætning. For alle koncepter skal der kunne ske en trinvis udvikling. Projekterne skal være sammenlignelige med hensyn til den primære struktur, politikker, program, kvalitet og realisme.

1. præmie i Sino Ecocity konkurrence

1. præmie i
Sino Ecocity
konkurrence

Vi har vundet den overordnede plan og landskab design for Sino Energiby, i konkurrence med Steven Holl og GMP arkitekter. Projektet dækker et areal på 50,000 m2, en park og en platform, der forbinder 5 kulturelle bygninger. Naturen og byen smelter sammen til én enhed. Park, kultur og natur er blandet med et fundament af grønt. Det udvikler sig med hinanden og giver fordele for begge. Byen giver nye muligheder for natur, nye sites for grøn og naturen giver skygge, bryder vinden og skaber et fantastisk mikroklima, en ramme der skaber variationer gennem hele sæsonen. I samarbejde med den fremadstormende kinesiske tegnestue Archiland. Vi har flere igangværende projekter under udførsel i samarbejde med Archiland, blandt andet Samaranch memorial museum. Det er det suverænt mest interessante og største projekt tegnestuen har været involveret i.

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Sandvig strandpromenad invigdes den 27:e juni. Därmed har Sandvig återvunnit sin identitet som en attraktiv destination med helt nya användarkvaliteter. Sandvig har kopplats till stranden och det fantastiska läget vid Sandvig bukt. Sandvigs-borna har fått en strandpromenad, ett torg, sanddyner, en lä-grotta, Bornholms längsta bänk Tusindben – och en ny destination för både de boende och turister.

Vi är stolta över att ha gjort skillnad och att ha bidragit till att skapa nya värden för Sandvig.

Läs mer om projektet här: Sandvig strandpromenade

Kiruna flyttes 3 km

Kiruna
flyttas
3 km

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär flyttning av delar av staden Kiruna i Norrbottens län i norra Sverige. Detta till följd av att gruvbrytningen i Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum ska flyttas åt öster[1], cirka 3 kilometer till 67°51′1″N 20°18′2″O.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.

Magi i Vejle vidare till andra rundan

Magi i Vejle
vidare till
andra rundan

Vi har gått vidare i framtidens förorter med projektet magi i Vejle. Magi i Vejle visar en annorlunda väg för förorterna – en mer magisk och upplevelserik vardag. Läs juryns bedömning HÄR
Initiativet ”Framtidens förorter” ska skapa debatt om och visioner för en hållbar stadsutveckling i förorterna, och stöds av REALDANIA. Teamet består av COBE, Kragh & Berglund, Esbensen Consulting Engineers, Sloth Møller, Hans Kristensen och ICP.

Byggestart på Samaranch

Byggstart
Samaranch

Byggandet av Samaranch Memorial Museum har startat. Projektet blev vunnen i en internationell tävling för ett år sedan och redan idag är byggandet i full gång. Konstruktionen av parken startar under hösten.

Nyhedsbrev April 2012

newsletter
April 2012

ILLUMINATION OF DTU

We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU.

RAIN ON DYVEKESKOLEN

Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen.

LESS HOMEPAGE

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE.

Urban nature BY KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a focus on urban nature and movement of local residents / institutions. Read more about the project HERE.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing for China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION IN SANDVIG

We get 1 new boardwalk, 1 small room, two piers, lighting, bathroom facilities, 200 meters bench and new sand dunes to Sandvig for the price of an ordinary single-family house.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center Malmö functions as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating inside and outside in module 30 * 30, 60 * 60 and 120 * 120.

PARKOUR IN OSLO

We’re doing parkour in Furuset WORLD PARK, the first park of its kind in Norway. The project came about due to our experience of the world’s largest parkour park in Ørestad South. Both projects with amazing Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU Space provides space technology to the world – now they get a low-tech intimate patio for a break in their daily lives.

Samaranch memorial Tianjin

The design of the super romantic park has started, with paths, bridges, hills, lakes, fountains, sculptures, roof garden, benches, grass and sand dunes.

Kragh&Berglund April 2012

Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prekvalificierade
till utvecklingen
av Sandvika Norge

Kragh & Berglund är prekvalificierade till det parallella uppdraget Sandvika Norge tillsammans med COBE, DRMA, Via Trafik och Yngve Andrèn.

Syftet med det parallella uppdraget är dubbelt. De två delarna ska betraktas i ett sammanhang:

• Demonstrera hur stationsområdets funktionalitet, kapacitet, tillgänglighet och anpassning till stadens bästa kan förbättras.
• Visa hur Sandvika downtown öst kan utvecklas och revitaliseras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Det parallella uppdraget blir använt som input för klargörelse av den framtida arealanvändningen genom områdets zonindelning samt eventuella detaljerade planer. Tävlingen blir även använd som underlag för ett annat arbete med andra initiativ och revitalisering av downtown området – genomfört av kommunen och/eller tomtägare, verksamheter och andra relevanta aktörer.

En önskan om det parallella uppdraget är att bringa olika strategier och lösningar till ett komplext och utmanande uppdrag.

Ett fundament för en gradvis utveckling som visar initiativ och möjligheter på kort och lång sikt.

Sandvig strandpromenad under utförande

Sandvig
strandpromenad
under utförande

Sandvig strandpromenad är under utförande och invigs den 14 juni. Projektet ska ge bättre tillgång till Sandvig strand och öka användandet av området. Strandpromenaden omfattar avlägsning av vågbadet, reetablering av sanddynorna, promenaden, bänkarna längs promenaden, trapporna, badbroarna och belysningen. En uppgradering av hela området.

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Tävling

Tianjin Ecocity
5 km2 Eco city
Tävling

Tillsammans med Archiland ltd ska vi påbörja tävlingen omkring den centrala delen, Tianjin Eco, dels urban design av stadens centrum och konceptuell design av fristående byggnadsverk. Andra deltagare i tävlingen är Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 fristående byggnader ska skapa en avslutning på Tianjin Eco valley.

Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen

Vordingborg
Byggherrerådgivning
för borgterrängen

Kragh & Berglund är utvald som byggherrerådgivare för borgterrängen vid Danmarks Borgcenter. Syftet med rådgivningen är att säkra fasthållandet av ett redan fastlagt huvudgrepp och designlinje genom landskapsprojektets delområden.

Ny arbetsplats i Stockholm

Ny arbetsplats i Stockholm

Vårt svenska kontor har flyttat till Gävlegatan 12A, Stockholm.

Ansvarig för prekvalifikation Nikolaj Holmgren

Ansvarig
för prekvalifikation
Nikolaj Holmgren

Hädanefter ansvarar Nikolaj Holmgren tillsammans med Jeremy Andrew Dennis och Hans Kragh för vårt prekvalifikationsmaterial. Kontakta Nikolaj på nhh (replace-this-with-at) kragh-berglund.dk.

Søndermarken Vejle Framtidens förorter igång

Søndermarken Vejle
Framtidens förorter
igång

Søndermarken – Visioner för framtidens förort. Vad ska framtidens förort kunna?
Tävlingen är utskriven av Vejle kommun i samarbete med Realdania.

”Ursprungligen betecknade förorten bebyggelse utanför stadens försvarsverk [2]. Vid krigstillfällen skulle bebyggelsen i ett visst avstånd avlägsnas på grund av beskjutningen från en angripande fiende – den såkallade demarkationslinjen. Den nya betydelsen kom först till omkring århundraskiftet (1900), då städernas försvarsverk blev nedlagda i kraft av tidens utveckling, som hade gjort de utan verkan och därmed överflödiga.

Många förstäder i större danska städer har ursprungligen utvecklat sig som små självständiga städer som med tiden växte samman till en större stad. Därför kännetecknas en förort vid att ha sitt eget centrum, företagsliv, industri osv.

Det var först vid industrialiseringen från mitten av 1800-talet som förorterna började att växa fram. I början försökte man med inlemmelser men eftersom proceduren var besvärlig och framgångsmetoden snart visade sig vara misslyckad, började man med statistisk hänseende att registrera förorterna för att få städernas samlade invånartal[3].

Många gamla förorter vid stadsgränsreguleringen eller kommunalreformen blev ihoplagda med den köpstad som den låg i anknytning till för att därigenom uppnå en samlad förvaltning av hela det sammanhängande, bebyggda stadsområdet. Exempelvis blev vid kommunalreformen 1970 de flesta förorter i Danmark sammankopplade med den köpstad de var anslutna till. Förortsbegreppet användes händanefter bara om de kommuner som låg i huvudstadsområdet för att tillkännage deras sammanväxning med Köpenhamn. Under hänsynstagande till att många gamla förorter fortsatte att utgöra mer eller mindre välavgränsade bebyggelser blev det sedan 1970 mer rimligt att tala om stadsdel snarare än om förorter. ” Från wikipedia

Kan det kanske vara mer lämpligt att betrakta förorten som en del av staden?

Bryghusgrunden Brukargruppen entusiastiska

Bryghusgrunden
Brukargruppen
entusiastiska

Rasmus L. Andersen, från Kragh & Berglund Landskapsarkitekter, redovisade förslaget för brukarna. Han var väldigt glad över både presentationen och brukarnas konstruktiva kommentarer: ”Jag är otroligt glad över att landskapsprojektet utföll positivt. Det tog tid att komma hit men att höra brukarnas entusiasm för trappmotivet, som är lekplatsens genomgående element och ”Berget och Hålet”, som är trappmotivets innehåll. Detta försäkrar ett bra vidare arbete, säger Rasmus L. Andersen.

Dyveke skolan Regnvatten och lek på Amager

Dyveke skolan
Regnvatten och lek
på Amager

Hur kombineras regnvatten med lek?

Parkourpark Oslo Brukarmöte

Parkourpark
Oslo
Brukarmöte

Parkourparken i världensparken Furuset har börjat med en workshop med brukare och byggherre i Oslo.

Plug N Play utvärderad av Hausenberg

Plug N Play
utvärderad
av Hausenberg

Läs hela rapporten HÄR

Plug N Play har blivit utvärderad av Hausenberg. Idéen om en väldigt urban och stadsmässig park byggd omkring en gata har visat sig vara hållbar och i stånd till att lyfta stadslivet i Ørestaden.

”Det är första gången som jag är här och jag har varit här sedan klockan 14. Det är kanonbra och riktigt fett att någon orkar ta initiativ till att bygga något sådant.”

Nyckelord:
Plug N Play som en stadslivsgenerator.
Varför finns det inte mer urbanitet i Ørestaden?