Kragh & Berglund är ett internationellt erkänt arkitektkontor med en distinkt profil i korsningen mellan arkitektur, landskap och urbana miljöer – vi har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Beijing.

Vi hjälper beställare att fatta goda beslut gällande utvecklingen av städer och landskap, där naturarv och sammanhållning är fundamenten för lokala lösningar på tidens största urbana utmaningar.

Vårt tillvägagångssätt för varje projekt är att söka efter de dolda potentialerna i sammanhanget och fokusera på att förändra och förbättra platsens identitet i samspel med naturen och det lekfulla, och därmed höja livskvaliteten för alla människor.

Vår värdegrund är att prioritera demokratisk och social arkitektur i samband med platsers samhällskulturella strukturer, mobilitet och tillgänglighet.

Kort sagt – vi brinner för att skapa platser och möjligheter för att möten mellan människor ska bli roligare, hälsosammare och skapa samhörighet. 

Kragh & Berglund Stockholm

Gävlegatan 12A
113 30 Stockholm, Sweden

Organisationsnummer 559044-8709