Stina Elonsson

Stina Elonsson

Partner og medindehaver i Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design

+46 730 32 17 32
+46 8 559 21 108

ste@kragh-berglund.dk

Anställningsår/ 2016

Utbildning/
2014 Professionaliseringsprogram Steg 2, Sveriges Arkitekter
2006 Professionaliseringsprogram Steg 1, Sveriges Arkitekter
2004 Landskapsarkitektexamen (Degree of Master of Science in Landscape Architecture, SLU

Språk/
Svenska, Engelska, (Tyska)

Medlemskap/
Sveriges Arkitekter
Tidigare anställningar/
2006-2016 Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Stockholm
2005 Kragh & Berglund Landskapsarkitekter, Köpenhamn
Erfarenhet/
11 års erfarenhet inom projektledning, design, konceptutveckling, projektering och stadsplanering.
Roll i projektutvecklingen/
Uppdragsansvarig partner
Arkitekturpriser/
2013 Sveriges Stenindustriförbunds Stenpris 2013 för utformningen av Stortorget i Gävle
2012 Solna Stadsmiljöpris 2012 för utformningen av Ektorget i stadsdelen Ingenting, Solna
2011 Sienapriset 2011 för utformningen av Stortorget och Nygatan i Gävle
Stina är projektledare och delägare i Kragh & Berglund Sverige. Hon har 11 års erfarenhet som projekterande landskapsarkitekt.
Stinas främsta styrka är idéarbete, formgivning och slutligen projektering. Att skapa tydliga strategier, driva koncept till sin spets och leverera handlingar med genomgående hög kvalitet är hennes signum.
Stina har arbetat med projekt i alla skalor. Främst gestaltning och genomförande av offentliga rum så som torg, parker och lekplatser, men även förskolor och bostadsprojekt vid nybyggnation.
I designteam har Stina även arbetat vid större stadsplanerigsuppdrag för nya kontors- och bostadsområden.
2015
Södra Värtan, Värtahamnen Stockholm, förstudie och underlag till plansamråd för ny stadsdel i samarbete med AIX Arkitekter, (2014-2015)
Förskolan och Kontorsparken, Norra Djurgårdsstaden Stockholm, gestaltning och projektering av ny park och förskola, (2012-2015), under utförande
Fågelboparken, Oppundaparken och Kv Domaren, Svedmyra Stockholm, upprustning och projektering av lekplatser och park (2014-2015)
2014
Södra Värtan, Stockholm, 1. pris parallelluppdrag för ny stadsdel vid Värtahamnen i samarbete med AIX Arkitekter
Gubbängens sportfält, Stockholm, utrednings- och programarbete för ny detaljplan i samarbete med Cedervalls Arkitekter, (2013-2014)
2013
Tuvanparken, Sundbyberg, gestaltning och projektering av ny stadsdelspark, (2011-2013)
Nygatan Etapp 2, Gävle, gestaltning och projektering av fortsättningen av esplanaden Nygatan, (2012-2013)
Besöksmål världsarvet Laponia, gestaltning och projektering av naturum i Stora Sjöfallets nationalpark i världsarvet Laponia, samarbete med Wingårdh Arkitektkontor, (2011-2013)
Mariagårdstäppan, Fatbursparken Stockholm, programarbete för ny stadsdelspark, (2009-2013)
2012
Kv Mikrofilmen, Högdalen Stockholm, gestaltning och projektering av nytt torg och gångstråk, (2010-2012)
Brommaplan, Stockholm, koncept- och utredningsarbete kring torgets framtida utformning
Kv Båtklubben, Hammarby Sjöstad Stockholm, gestaltning av ny bostadsgård (2007-2012)
2011
Strukturplan Högdalen, Stockholm, konceptstudie för ett stärkt samband mellan Högdalen och Farsta i samarbete med Nyréns Arkitektkontor (2010-2011)
2010
Stortorget och Nygatan Etapp 1, Gävle, gestaltning, projekteringssamordning och projektering av Stortorget, Drottninggatan och delar av esplanaden Nygatan (2006-2010)
Blomsterdalen, Årstadal Stockholm, gestaltning av ny stadsdelspark, (2009-2010), nominerad till Sienapriset 2011
Norra Stationsområdet, Hagastaden Stockholm, koncept- och illustrationsarbete för framtagande av gestaltnings- och kvalitetsprogram, (2009-2010)