Plats: Tingbjerg, Danmark

Area/storlek: 3.600 m2

Status: färdigställt 2018

 

Kragh & Berglund tilldelas Brolæggerprisen 2018 för platsen som omger det nya kultur- och bibliotekshuset i Tingbjerg. Vi är hedrade över att få motta detta pris från Brolæggerlauget och stolta över att ha fått vara med och skapa detta vackra stadsrum – på nytt!

Inspirationen för den urbana landskapsgestaltningen har varit en tolkning av landskapsarkitekten C. Th. Sørensens ursprungliga landskapsplan för Tingbjerg. Platsens kontext och bevarandevärda kulturmiljö har varit viktiga i projektet, samt de ursprungliga tankarna om naturen som ett kreativt element för främjande av möten och ökad samhörighet mellan invånarna. Den gröna strukturen spelar därför en väsentlig roll i projektet ur identitetssynpunkt samt i dialogen mellan byggnad och landskap. Den ursprungliga och kvalitativa kullerstensbeläggningen har i projektet återanvänts på ett innovativt vis, vilket bidragit till att skapa ett unikt torg med en egen identitet som både är igenkännbart och lokalt förankrat. Det nya torget som Kragh & Berglund ritat och byggnaden av COBE architects  är aktiva ingrepp i stadsdelen och en stark symbol för Tingbjergs potential, där samhörighet främjas och möten mellan människor skapar interaktion, gemenskap, synlighet och trygghet. 

Platsen är skapad av högkvalitativa material och vackert utformade gjutjärnsarbeten av C.C. Brun Entreprise A/S

Arkitekt kultur- och bibliotekshuset: COBE aps. Inredning: Rune Fjord STUDIO. Ingenjör: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Entreprenör lanskap: C.C.Brun Entreprise A/S. Beställare: Københavns Kommune
Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST Studio. Kragh & Berglund.
Copyright landskap: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Kontakt Karen Tovgaard för mer information mail: kar@kragh-berglund.dk, eller telefon +45 81 72 74 52

Taggar: , , , , , , , ,