newsletter
April 2012

ILLUMINATION OF DTU

We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU.

RAIN ON DYVEKESKOLEN

Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen.

LESS HOMEPAGE

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE.

Urban nature BY KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a focus on urban nature and movement of local residents / institutions. Read more about the project HERE.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing for China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION IN SANDVIG

We get 1 new boardwalk, 1 small room, two piers, lighting, bathroom facilities, 200 meters bench and new sand dunes to Sandvig for the price of an ordinary single-family house.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center Malmö functions as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating inside and outside in module 30 * 30, 60 * 60 and 120 * 120.

PARKOUR IN OSLO

We’re doing parkour in Furuset WORLD PARK, the first park of its kind in Norway. The project came about due to our experience of the world’s largest parkour park in Ørestad South. Both projects with amazing Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU Space provides space technology to the world – now they get a low-tech intimate patio for a break in their daily lives.

Samaranch memorial Tianjin

The design of the super romantic park has started, with paths, bridges, hills, lakes, fountains, sculptures, roof garden, benches, grass and sand dunes.

Kragh&Berglund April 2012

newsletter
April 2012

ILLUMINATION OF DTU

We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU.

RAIN ON DYVEKESKOLEN

Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen.

LESS HOMEPAGE

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE.

Urban nature BY KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a focus on urban nature and movement of local residents / institutions. Read more about the project HERE.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing for China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION IN SANDVIG

We get 1 new boardwalk, 1 small room, two piers, lighting, bathroom facilities, 200 meters bench and new sand dunes to Sandvig for the price of an ordinary single-family house.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center Malmö functions as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating inside and outside in module 30 * 30, 60 * 60 and 120 * 120.

PARKOUR IN OSLO

We’re doing parkour in Furuset WORLD PARK, the first park of its kind in Norway. The project came about due to our experience of the world’s largest parkour park in Ørestad South. Both projects with amazing Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU Space provides space technology to the world – now they get a low-tech intimate patio for a break in their daily lives.

Samaranch memorial Tianjin

The design of the super romantic park has started, with paths, bridges, hills, lakes, fountains, sculptures, roof garden, benches, grass and sand dunes.

Kragh&Berglund April 2012

BELYSNING AF DTU

Vi har netop lagt sidste hånd på en helhedsplan for belysning, med udgangspunkt i det særlige landskab på DTU.

REGNVAND PÅ DYVEKESKOLEN

Rasmus står for integrering af regnvandsløsning på Dyvekeskolen.

MINDRE HJEMMESIDE

Vores hjemmeside har fået et brush up og kan nu vises på smartphones, mindre og smartere – og på dansk. Se den HER.

BYNATUR VED KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej ved Næstved får en ny lommepark med fokus på bynatur og bevægelse for de lokale beboere/institutioner. Læs mere om projektet HER.

TRAINING FOR CHINA

Jonas forbereder sig på Kina – se video på youtube HER

VÆRDISKABELSE I SANDVIG

Vi får 1 ny strandpromenade, 1 lille plads, 2 badebroer, belysning, badefaciliteter, 200 meter bænk og nye sandklitter til Sandvig for prisen af et almindeligt enfamiliehus.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Fremtidens Caroli shoppingcenter Malmø fungerer som et sammenhængende byrum, der overrasker og fanger den besøgendes interesse.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

Samme belægning inde og ude i modul 30*30, 60*60 og 120*120.

PARKOUR I OSLO

Vi er igang med parkour i FURUSET VERDENSPARK, den første park af sin slags i Norge. Projektet kom i stand grundet vores erfaring med verdens største parkour park i Ørestad syd. Begge projekter i samarbejde med fantastiske Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU space leverer rumteknologi til hele verden – nu får de en lavteknolgisk intim gårdhave til en pause i deres hverdag.

Samaranch memorial Tianjin

Projekteringen af den super romantiske park er startet, med stier, broer, bakker, sø, vandkunst, skulpturer, taghave, bænke, græs og klitter.

Kragh&Berglund April 2012