Plug N Play
evalueret
af Hausenberg

Læs hele rapporten HER

Plug N Play er blevet evalueret af hausenberg, idéen om en meget urban og bymæssigt park bygget op omkring en gade, har vist sig bæredygtig og i stand til at løfte bylivet i ørestaden.

„Det er første gang, jeg er her, og
jeg har været her siden kl. 14. Det
er pissegodt og rigtig fedt, at
nogen gider tage initiativ til at
bygge sådan noget her”

Keyword:
Plug N Play as a city life generator
Hvorfor er der ikke mere urbanitet i Ørestaden ?

Plug N Play
Evaluated
by Hausenberg

Read the entire report HER

Plug N Play has been evaluated by Hausenberg. The concept of a very urban park designed around a street has proved to be sustainable and capable of improving urban life in Ørestaden.

“It’s my first visit here and
I’ve been here since 2 o’clock. It
is bloody good and really cool that
somebody wants to take steps to
building this kind of thing”

Keyword:
Plug N Play as a city life generator
Why isn’t there more urbanity in Ørestaden?

Plug N Play
utvärderad
av Hausenberg

Läs hela rapporten HÄR

Plug N Play har blivit utvärderad av Hausenberg. Idéen om en väldigt urban och stadsmässig park byggd omkring en gata har visat sig vara hållbar och i stånd till att lyfta stadslivet i Ørestaden.

”Det är första gången som jag är här och jag har varit här sedan klockan 14. Det är kanonbra och riktigt fett att någon orkar ta initiativ till att bygga något sådant.”

Nyckelord:
Plug N Play som en stadslivsgenerator.
Varför finns det inte mer urbanitet i Ørestaden?