Sted: Älvsjö, Stockholm, Sverige
Areal: 7.500 m2
Status: Parallelopdrag, ikke udført

Forslaget til Älvsjö torg i Stockholm hviler på et enkelt koncept, hvor regnvand, opsamlet i svage fordybninger i belægningsfladen, og skiftende lysscenarier bidrager til skiftende oplevelser på pladsen.

Älvsjö torg fungerer både som trafikknudepunkt og socialt omdrejningspunkt for bydelen. Pladsen er formet som et vandlandskab af søer, der ændrer form efter vandstanden på pladsen, som reguleres højteknologisk. Afhængig af årstid og tidspunkt på dagen, vil vandet hæve og sænke sig, og skabe et konstant afvekslende udseende. Den divergerende topografi giver i samspil med en tilsvarende varierende belysning, konstant nye oplevelser til strømmen af forbipasserende og udfordrer samtidig brugernes ophold på pladsen.

En karakteristisk skulpturpavillion designet af Bosch & Fjord giver pladsen en særegen identitet, der forankrer pladsen både socialt og lokalt i bydelen. Skulpturen er tænkt som et lille kulturhus, der bruges til at huse lokale, sociale aktiviteter. Derved skaber pavillionen liv og nærvær året rundt.

Älvsjö torg er udformet, så pladsen danner ramme om en variation af aktiviteter, der gør pladsen til et imødekommende og attraktivt byrum at opholde sig i og giver samtidig Älvsjö et fremtrædende nyt vartegn.
Älvsjö Torg er en unik plads som arbejder med 2 hovedtema: forandring og forankring. Disse to hovedtemaer fremstår i pladsens funktion som trafikknudepunkt og social cirkulationsplads for bydelens brugere. Pladsen har et karakteristisk vand- og lyslandskab som daglig skaber fysisk forandring i rummet og som hele tiden giver strømmen af forbipasserende og handlende perceptionsoplevelser.

Integreringen af en karakteristisk skulptur giver pladsen en unik karakter som forankres både socialt og lokalt i bydelen. Skulpturen udgør et kulturhus og kan rumme lokale og sociale aktiviteter som kommer til at skabe liv og nærvær på pladsen året rundt.
Under opførelse kommer brugerens foreslag på pladsens sociale funktion til at udgøre en del af processen. Älvsjö Torg udformes dermed for at give en indramning af et varierende udbud af aktiviteter som gør pladsen til et indbydende og attraktivt for både Älvsjös brugere og besøgere.

Tilsammen giver skulpturen og det foranderlige vandlandskab Älvsjö et nyt vartegn.

Vandets udbredelse kan ændres i løbet af en dag eller et år. Vandstanden går fra et minimum på 0-5 cm til et maksimum på 20 cm. Vandstanden lader sig styre af nedbøren eller reguleres automatisk. Pladsens evne til at skifte form gør at den besøgende altid får nye oplevelser.

Seks lysmaster er placeret på torvet. Lyssætningens farveskala og intensitet forandrer sig alt efter tidspunkt på døgnet og året. Sommerens farveskala kan være varme toner og vinterens kan være opbygget af kolde farver. Fleksibiliteten i belysningen gør torvet enkelt at tilpasse forskellige funktioner og forskellige begivenheder.

Aktivitetsdiagrammet viser hvordan torvet kan anvendes forskelligt under året. Om sommeren er aktiviteterne spredt over hele torvet, mens de om vinteren centreres omkring skøjtebanen og snekanonen.

Keywords:
FORANDRING OG FORANKRING
FORANDERLIGE LANDSKABER

Tags: , , , , , , , , , , , ,