Sted: Karlskrona, Sverige

Areal: 10.500 m2

Status: Udført 2006
Plads til leg

Udearealet ved Bastasjö integrerede institution med vuggestue og børnehave, er blevet et usædvanlig vellykket legeareal med fokus på oplevelser gennem leg og bevægelse. Legepladsen er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem bygherren, Karlskrona Kommun, Karlskrona Markanläggningar AB og Kragh & Berglund.
Dialog og procesorientering.

Kragh & Berglund arbejder ud fra overbevisningen om at de bedste resultater opnås, når der etableres en dynamisk dialog mellem formgiver, bygherre og bestiller, som fortsætter igennem hele design- og anlægsprocessen. Udgangspunktet tages i den enkelte institutions individuelle, pædagogiske visioner og særegne udviklingsønsker. Det positive ved en konkret procesorientering er, at det er et åbent forløb der både er overraskelsesbetonet, fleksibelt og med kontinuerlige muligheder for nye input. Brugerinddragelsesmetoden skaber en særlig dynamik, der i sidste ende giver de bedste resultater, fordi alle involverede parter har muligheden for at blive hørt og påvirke processen. Desuden er den processuelle arbejdstilgang naturlig for landskabsarkitekten, hvis råmateriale netop er et processuelt og foranderligt materiale i sig selv.
Projektleder Åsa Norrby fra Karlskrona Kommun udtaler:
”Det er en stor fordel ved samarbejdet med Kragh & Berglund at der er et bredt udvalg af idéer som kan bearbejdes i det videre forløb med pædagoger og børn”
For Kragh & Berglund er det centralt at kunne tilbyde varierede oplevelses- og aktivitetsrum, der både kan stimulere, begejstre og motivere børnenes aktivitetslyst og hvor det er fantasien der sætter grænserne og ikke de fysiske rammer. Sansemæssige oplevelser, leg, eksperimenter og praktisk indhentede erfaringer er vigtige indlæringskilder for børn på alle udviklingstrin.
Download case med Bastasjö forskola HER

Tags: , , , , ,