Sted: DTU Lyngby, Danmark
Areal: 2.800 m2
Status: Under udførsel

DTU space producerer højteknologisk rum udstyr til hele verden herunder NASA. De udvider og i den forbindelse bliver der udført et udendørsareal inspireret af blandt lydgrafer og stjernehimlen. Det er fantastisk vi har det i Danmark, se DTU space HER.

Landskabet syd for Bygning 327 er kendetegnet ved egetræer. Bygning 327 er derved en af de eneste bygninger på DTU som har skoven umiddelbart uden for sine vinduer. Træernes løv fungerer som filter for solen og afskærmning mod Elektrovej. Træerne har stor kvalitet for den nye bygning, Normalhus 328 i forlængelse af Bygning 327, og egetræerne og den vilde underskov biholdes som en integreret del af bygningsdesignet.

Landskabet omkring SPACE Bygning 328 udspringer af et behov for en forbedret trafikal løsning til og fra bygningen. Den rent funktionelle løsning af trafikforholdene er kombineret med etableringen af et præsentabelt ankomstområde og en rekreativ opholdszone for ansatte og studerende.

Området er disponeret i 3 dele: Et ankomstareal mod vest, vis primære formål er en forbedret trafikal løsning. Et grønt opholdsrum mod nord med skur, ophold og cykelparkering. Samt et solrigt grønt gårdrum mod øst med ankomst for gående og plads til ophold.

For at gøre det muligt at transportere sårbare målerinstrumenter vibrationsfrit etableres til og frakørsel i asfalt med ekstra krav til en glat jævn overflade. Den øvrige belægning består af DTUs egne genbrugte natursten; chaussésten, borduresten og brosten, lagt i øst-vest gående borte. I belægningen etableres en stjernehimmel af LED belysning. Borterne griber ud i beplantningen der består af vedbend og forskellige løgvækster der danner et frodigt tæppe omkring bygning, stier og pladser.

Tags: , , , , ,