Sted: Kagsåen Herlev

Areal: 3.500 m2

Status: Realiseret 2012

Forslaget tager afsæt at skabe et nyt landskab som med tiden kan udvikle sig, når de nuværende gener fra Kagsåen mindskes.
Projektet til retablering skal dels tilgodese berørte beboere og sikre deres friarealer og haver, samtidig med et nyt å tracé blev udført med dobbeltbund.
Området skal holdes som en ekstensiv park / plantning med hjemhørende robuste stauder. En inspiration hentet fra de hollandske heemsparker. På østbanketten skabes en frodig plantning som buffer mellem å og boligforening, og på vestsiden holdes banketten som en klippet græsfalde med en smal grussti.
Plantningen ligger som bløde bølger fra åen i et billede af bevægelsen i vandet. Artvalget består af ligeværdige planter, der skaber et smukt og frodigt naturbillede, der er foranderligt over længere tid
Projektet arbejdede endivdere med at tilbageholde regnvand fra belagte flader og tage og føre det i åen, for således at skabe øget vandgennemstrømning og mindske presset på kloaksystemet.

Tags: , , , , , , , , , , ,