Sted: Kalmar
Areal: 24 stk
Status: Program for arkitektonisk udvikling

Se hele rapporten HER

Rundkørsler har gennem lang tid været betragtet som unikke pladser gennem deres funktion og udformning, som pladsen for skulpturen, blomsterbeplantningen, etc. I dag er billedet forandret. Rundkørslerne er blevet almindelige anvendte trafikløsninger og deres særlige status er gået tabt. Rundkørsler som tidligere var et orienteringspunkt, er blevet et almindeligt trafikrum. Kravene til det rum rundkørslen befinder sig i er blevet større.
Rundkørslerne i Kalmar Stad er vokset i et sådan omfang, at det er blevet vigtigt at sætte dem i en ny sammenhæng – spørgsmålet er hvordan man håndterer at dette trafikrum er blevet aktuelt. Vort påstående i denne rapport er at rundkørslerne gennem deres øgede antal mister deres unikke status, og gennem dette ikke pr. automatik kan ligestilles med en naturlig forudsætning for eksempelvis offentlig udsmykning. Pladsens unikke forudsætninger retfærdiggør ikke længere objektets egenskaber.

Det er derfor interessant at analysere disse rundkørslers forhold til det omgivende. Dette skaber mulighed for at generere “nye” byrum med kvaliteter, som kan forklare byens sammensætning og identitet. Den fuldt udbyggede rundkørsel bliver for byen et kvalitativt strukturerende element som et torv, en park eller som en del af flere pladser i en større sammenhæng.

På denne måde kan byen genvinde rundkørslerne som en del af byens rum og flytte grænserne for hvad der opfattes som centrum, grænser for trafikkens landskab eller hvad man forstår ved en park. Dette kan være et interessant parameter når man taler om byens fortætning og byens udviklingsbare områder.

Key words:

Nye sammenhænge – Nye muligheder

Tags: , , , , ,