Sted: København, Danmark
Areal: 19.500 m2
Status: Konkurrence, delt 1. præmie

Projektet tager udgangspunkt i københavner fortovet og dets modul med en stor sten 90*90 og en lille sten 10*10 cm, i 2 farver sort og hvid, skabes der et sammenhængende grafik der giver en karakteristisk og varieret oplevelse.

Revitaliseringen af Købmagergade, Kultorvet, Hauser Plads og Trinitatis Kirkeplads skaber et klart bevægelsesforløb, der sammentænker tid og rum, historie og nutid.

Med udgangspunkt i området som højt differentieret, bygges der i forslaget videre på stedets uhøjtidelige identitet, som allerede definerer sig som en skønsom blanding af mange forskellige stimuleringer, provokationer og rytmer. Området er i dagtimerne et af de mest intense gadeforløb i København, men som det er nu, defineres det i langt højere grad af de mennesker, der befinder sig der, end arkitektoniske elementer.

Pladserne er sociale knudepunkter, skabt til ophold. Pladserne er specielt værdifulde som rumlige sansepauser, åbne lommer på byens ruter og en udvidelse for dagslyset, der til sammen står i regulær kontrast til det lineære og fremadrettede forløb som repræsenteres i gågadestrækningen, der modsat pladserne er skabt til bevægelse. Pladserne nuværende kvaliteter, karakterer, grad af lukkethed og ønskede funktioner forstærkes gennem bearbejdning af flade, belysning og vandeffekter.

Forslaget spænder vidt i brugen og bearbejdningen af belægninger, fra den ensfarvede, næsten unuancerede flade på pladserne, der står i kontrast til de varierede mønstre i gadeforløbet. Udgangspunktet for alle belæg-ningerne er to størrelser af granitfliser i henholdsvis sort og hvid. Fliserne er rektangulære og lægges i et retvink-let system, hvor de små fliser danner borter omkring de store. Dette giver en høj grad af fleksibilitet i designet samt tilpasningen til de enkelte pladser. Gadeforløbet til bevægelse fluktuerer frem og tilbage mellem inten-sitet og recession igennem belægningens farveskifte, mens Kultorvet fremstår i sort belægning, Hauser Plads i grønne flader og Trinitatis Kirkeplads i hvid belægning.

Tags: , , , , , , , , , , ,