Sted : Gentofte, Danmark
Areal : 6.000 m²
Status : Udført 2007

Fornyelsen af Skovgårdsskolens samlede udeareal er bygget op over et forløb af forskellige gårdrum med hver sin funktion og rendyrkede karakter. 8 skolegårde med hver deres tema.

Kragh & Berglund har været en kreativ samarbejdspartner under udviklingen af Gentofte Kommunes skoler. Gentofte Kommune har en ambition om at give kommunens børn optimale læringsvilkår i skolen, hvor bedre trivsel skal skabe forudsætningerne for at styrke faglige, sociale og personlige færdigheder.

På Skovgårdsskolen er idealerne implementeret i en unik sammensætning af lukkede og åbne gårdrum, der knytter sig til bestemte funktioner og aldersgrupper.

De centrale nøgleord i projektet er fantasi, foranderlighed, dynamik, bevægelighed, punktnedslag, sjove materialesammensætninger og brugerdialog – komponenter, der tilsammen danner grundlag for et stærkt projekt med en unik karakter.

Projektet på Skovgårdsskolen er en totalfornyelse af skolens udeareal i forbindelse med opførelse af en ny idrætshal. Hvert gårdrum overrasker med unikke legeelementer, nicher og frodig beplantning. Her er nye muligheder for udendørs undervisning, praktisk indlæring, gruppearbejde samt en række legeelementer der indbyder til bevægelse – alt sammen velintegreret i et eksisterende landskab med bevaringsværdige træer, så nyt og gammelt smelter sammen til en helhed.

Tags: , , , , ,