Sted: Stenløse syd, Danmark
Areal:15.000 m2
Status: Udført 2008

Boligbebyggelsen består af 66 boliger fordelt på 8 bolig¬stokke, der er lagt ud på grunden som en vifte med en gennemgående adgangsvej i midten. Det er udført som lavenergihuse, med særlig hensyntagen til miljøet. Der er lagt stor vægt på udearealer, miljørigtige byggematerialer, indeklima og energiforbrug. Boligstokkene er sammensat af præfabrikerede volumener opført i både 1, 2 og 3 etager, hvilket giver bebyggelsen et varieret udtryk. Boligstokkene er beklædt med mørkegrå facadeplader og vinduer i rå aluminium. Alle adgangstrapper og altaner er udført i galvaniseret stål og depoter, cykel og affaldsskure udføres i ubehandlet træ i samspil med de mørke facader.
Boligerne er indrettet som 2 rums boliger i et plan og 3 rums boliger i to plan og alle boliger er præget af gennemlysning. Alle toiletter og køkkener i bebyggelsen er identiske og placeret, så de opnår dagslys. Store indgangsreposer og altaner giver mulighed for udendørs ophold på begge sidder af blokkene.

Tags: ,