Sted: Vanløse, Danmark
Areal: 8.000 m2
Status: Skitseprojekt

Fem 8-13 m høje skulpturer, der udføres af Per Arnoldi, skal give området en ny og helt unik identitet i det københavnske bybillede. Skultpturerne vil med deres størrelse dels virke som blikfang fra baneterrænet, og begynde en ny fortælling om området, men også igennem arealet på den foreslåede stigennemføring vil de skabe en særlig oplevelse.

Landskabet holdes helt enkelt og underlægger sig skulpturerne, men samtidig har det sin egen fortælling om den tidligere jernbanefunktion og om en ny aktivitetspark i byen.

Stigennemføringen og de små uformelle pladser / åbninger udføres i hvid asfalt. De lave, skrå mure, der flankerer stien og med sine knæk og vrid skaber spænding på ruten, udføres som tørmure i sort skifer. De øvrige arealer på hver side af stien udlægges som triangulerede flader med primær overflade i klippet græs. Fladerne skyder sig op i stramme bakker – 2 til 3 m høje mod banen og 1 m mod villaerne.

Beplantning består af en åben lund / løvtag af Alm. Robinie ved indgangen i øst, og en systemplantning af 3 rækker Kugle-robinie i et bredt fortov langs adgangsvejen i vest. Omkring Skulpturpladsen plantes lave træer / høje buske med skulpturel vækst.

Området afgrænses mod villabyen af en bred og høj hæk af Bøg. Enkelte steder opføres lave mure til udsmykning med gadens kunst – som en kontrast til de store skulpturer – og / eller aktiviter som klatremur. Mod banen et min. 2 m højt åbent hegn, der følger landskabets form.

Der tilføres en lang række nye aktiviteter til beboerne i området. Mellem stien og Skulpturpladsen foreslås opført et unikt rutschebane / bakkelandskab. Tre rutsche i epoxy skyder sig op og ned i et blåt hav af gummiasfalt.

På de uformelle pladser / åbninger langs stien og indplaceres overdækninger med mulighed for at grille, en lille cykelbane, basketballmål, skateboardramper o. lign. Mod øst udformes en plads til refleksion! Pladsen hælder ind mod villaerne og afsluttes i en spejlende væg. På fladen forsinkes regnvand og skaber et foranderligt vandspejl.

På arealet hvor nyttehaverne ligger foreslås en ny skulpturpark- / have opført. Pladsen afgrænses som nævnt af en høj bøgehæk. Adgangen til Skulpturpladsen sker fra stien, men også fra det brede fortov med Kugleakacierne kan man drive ind på området.

På pladsens flade er 16 baser / fundamenter til løbende udstilling af skulpturer. En syttende base uer placeret i det nordøstlige hjørne. Denne skal fungere som en åben talerstol, Vanløse og Københavns ”Speakers Corner”. I tilknytning til talerstolen mod nord udføres lave siddetrin i græs. Langs den østlige side placeres et langt spejlbassin.

Belysning og afvanding er ikke behandlet indgående i denne fase. Men for belysningen gælder at stien skal føles tryg og lys, samtidig med at pladsdannelserne markeres. Også omkring de 5 skulpturer bør det overvejes at udføre en særlig belysning.
Afvandning på stien kan med fordel lægges i de tværgående bånd hvor stien knækker. Stien udføres da uden sidefald, men med ensidigt fald i længderetningen til båndene.

Tags: , , , ,