Sted: Växsjö, Sverige
Areal: ca 50.000 m2
Status: Parallelt opdrag 2008

– En nænsom tilgang til den eksisterende by

– En indbydende og spændende entré til byen

– Et centralt knudepunkt i der binder byen sammen

– Nye point de vues, pladser og bygninger

– Et niveaufrit multifunktionelt gulv

– En overdækket markedsplads

– En plads mod søen der binder centrum sammen med den vigtigste rekreative herlighed i Växjö

– En ny trafikplads ved stationen

– En promenade langs med sydsiden_mod museumsparken

– Mere gågade

– En overdækket gågade, med overdækket cykelparkering kombineret sol – læ – lys

– Bedre cykel og gang forbindelser ved banen

– En synlig strategi for genanvendelse og rensning af regnvand

– Byens bæredygtige profil bliver synliggjort

Keywords: Synlig strategi for genanvendelse og rensning af regnvand

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,