BELLAHØJ SKOLE​

København, DK

Landsskabsareal

9.500 m2

Ydelse

Underrådgiver Landskab

Bygherre

BaseCamp Real Estate

Status

Udført 2021

Samarbejder

KANT Arkitekter, EFFEKT Arkitekter

BELLAHØJ SKOLE

Projektet er en total renovering af Bellahøj Skole, både bygninger og uderum. Kragh & Berglund har stået for renoveringen af skolegården og landskabet, og KANT Arkitekter og EFFEKT Arkitekter er bygningsarkitekterne.

Landskabsprojektet binder skolen sammen, og skaber sammenhæng mellem nyt og eksisterende. Det gøres i form af et ”bevægelsesdelta”, der som en organisk blå bane samler skolens uderum til ét stort aktivitets- og læringslandskab. Her findes både løbebaner, boldbaner, mulighed for ophold samt områder til udstillinger med henblik på billedkunst.

Bellahøj Skole har særligt fokus på bevægelse, idræt og sundhed, og det er børnene selv der har været med til at forme deres nye skolegård. Vi har arbejdet tæt sammen med studerende fra Syddansk Universitet, som har afholdt workshops med børnene, så deres ønsker og ideer blev projektets grundsten.

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
Fotos: Drone Pixels