BELLAHØJ SKOLE​

København, DK

Landsskabsareal

13.800 m2

Bygherre

KEJD

Kontrakt periode

2016-2020

Samarbejder

KANT Arkitekter, EFFEKT Arkitekter

Ophavsrettigheder

NCC (bygning), Ok Nygaard (anlæg)

BELLAHØJ SKOLE

Projektet er en total renovering af Bellahøj Skole, både bygninger og uderum. Kragh&Berglund har stået for renoveringen af skolegården og landskabet, og KANT og EFFEKT er bygningsarkitekterne.

Landskabsprojektet binder skolen sammen, og skaber sammenhæng mellem nye og eksisterende arealer med et ”bevægelsesdelta,” der som en organisk blå bane samler skolens uderum til ét stort aktivitets- og læringslandskab. Her findes både løbe- og boldbaner, mulighed for ophold, samt områder til udstillinger af elevernes billedkunst.

Bellahøj Skole har særligt fokus på bevægelse, idræt og sundhed, og børnene har selv været med til at forme deres nye skolegård. Vi har arbejdet tæt sammen med studerende fra Syddansk Universitet, som har afholdt workshops med børnene for at sikre, at projektet tager udgangspunkt i deres ønsker og ideer.

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S
Fotos: Drone Pixels