BISPEBJERG HOSPITAL

København, DK

Bygherre

Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital

Konkurrence År

2014

Samarbejde

Schmit Hammer Lassen Arkitektur, Rambøll

BISPEBJERG HOSPITAL

Sammen med Schmidt Hammer Lassen og Rambøll, deltog Kragh&Berglund i 2014 i konkurrencen om en ny tilbygning til Bispebjerg Hospital. Hospitalet havde allerede et velfungerende landskab med en gennemgående centralakse, der knytter bygninger og haver sammen i en campusstruktur. Det centrale spørgsmål var derfor at finde den landskabelige nøgle, der kunne bygge videre på de eksisterende landskabelige kvaliteter, og samtidig bevare en pragmatisk og fleksibel tilgang til et moderne hospital med store voluminer.

Vi valgte en enkel disponering af landskabet. Hospitalet etableres over en parkgade, der sluses centralt ned gennem bygningen. Mellem bygningens længer fletter parken sig ind i den omgivende park med en række gårdhaver, der danner frodige grønne oaser, taghaver og grønne vægge. På alle tilgængelige flader mellem længerne etableres der træer, slyngplanter, grønne vægge, så bebyggelsens grønne struktur overalt fremstår klart og bliver en del af hospitalets grønne hierarki, indefra såvel som udefra.

HOSPITALET I PARKEN

Parken og hospitalet knyttes sammen af en indre parkgade med træer og grønne bede bundet sammen af et urbant gulv, som er en fortsættelse af den centrale akse. Træerne dæmper akustikken, deler det store rum op i mindre intime, halverer CO2 indholdet i luften og giver et behageligt opholdsrum. Parkgaden danner et centralt ankomstrum mellem det gamle Bispebjerg Hospital og det nye Bispebjerg Hospital, og giver tilgængelighed til parken. Parkgaden løser samtidig på enkel vis way-finding i bygningen og giver en værdig ankomstsituation, der generøst byder den besøgende velkommen.