BRØNDBY STRAND

Brøndby, DK

Landsskabsareal

900.000 m2

Projektets status

1. pris 2014

Samarbejde

Domus, BCVA og Moe A/S

BRØNDBY STRAND

I dag er hele bebyggelsen og landskabet orkestreret øst-vest. Bebyggelsen fremtræder ensformig og gør stedet fattigt på oplevelser. Bebyggelsen er funktionsdelt og lagdelt både i plan og snit. Voldene og det separerede trafikmønster bevirker at fodgængere og cyklister generelt aldrig har overblikket, hvilket i sidste ende betyder at det føles utrygt at færdes i området. Samtidig har vi klimaudfordringerne på bydelsniveau, specielt med hensyn til regnvand, hvor vi som samfund de kommende år er nødt til at anvise nye løsninger. Disse store ændringer skal bruges til at skabe varige værdier, rumligt, socialt og miljømæssigt. Et nyt ansigt mod verden.

Helhedsplanen er vundet i 1. pris 2014. Uddrag af fra dommerkomiteen skriver: “projektets beskrivelse af regnvandshåndtering er konkurrencens mest ambitiøse og er som sådan forbilledlig som både klimasikring og som generator for ny byudvikling”.

Helhedsplan med høje ambitioner

Fremtidens Brøndby Strand Parkerne er et område som både rummer store kvaliteter bymæssigt og som ligger midt i naturen. Det rummer det bedste fra naturen og det bedste fra byen. Naturen tæt på og et rigt byliv. Her tænkes klimaet ind i hvert aspekt af dagligdagen – og bliver et pejlemærke energimæssigt, transportmæssigt og socialt.