BRØNDBY STRAND

Brøndby, DK

Landsskabsareal

900.000 m2

Bygherre

Brøndby Strands boligselskaber

Projektets status

1. pris 2014 ”Fremtidens Brøndby Strand Parkerne”

Samarbejde

Domus, BCVA og Moe A/S

BRØNDBY STRAND

I samarbejde med DOMUS, URBAN POWER og MOE, vandt Kragh&Berglund i 2014 arkitektkonkurrencen for ”Fremtidens Brøndby Strand Parkerne.” Til konkurrencen udarbejdede teamet en omfattende og ambitiøs designmanual for hele Brøndby Strand Parkerne samt Strandesplanaden – et område, som er både frodigt og fyldt med urbane kvaliteter, men samtidig udfordret på flere fronter.

Designmanualen tog udgangspunkt i 4 overordnede landskabelige strategier, som blev udarbejdet på baggrund af registreringer, input fra fokusgrupper og en omfattende beboerinddragelsesproces. Først skulle bebyggelsen have et nyt ansigt og nye tilgængelige mødesteder i form af fire pladser. Derudover anlægges en ubrudt og niveaufri forbindelse gennem bebyggelsen, hvor cyklister og gående kan samles. Vand benyttes som en ressource, giver større frodighed og biodiversitet, og beplantede arealer prioriteres over befæstede. Endelig forkortes og sikres vejen til de rekreative arealer, transportkorridorer forvandles til oplevelsesrige grønne rum, og en supercykelsti forbinder området.

Helhedsplan med høje ambitioner

I dommernes indstilling af helhedsplanen til 1. præmien lød det bl.a. at ”projektets beskrivelse af regnvandshåndteringen er konkurrencens mest ambitiøse og er som sådan forbilledlig som klimasikring og generator for ny byudvikling.”