MØDEPLADSER VED LAGAN

Vaggeryd, SV

Landsskabsareal

1.200 ha

Bygherre

Vaggeryd Kommune

Projektets start

2017

Projektets status

Udført 2018

MØDEPLADSER VED LAGAN

Lagan er Sydsveriges næststørste system af åer og følger en lang strækning gennem Småland og løber ud i Kattegat vest for Laholm. Kragh&Berglund har på vegne af Vaggeryd kommune udarbejdet forslag til, hvordan man kan styrke den del af Lagan, som løber gennem kommunen. Opgaven havde til formål at sætte natur og landskab i fokus, skabe stolthed blandt borgerne og gøre det levende landskab tilgængeligt og attraktivt for lokale såvel som besøgende.

Infrastruktur har været et hovedtema i Kragh&Berglunds arbejde med området. Den skal sikre at lokale og besøgende kan kunne samles langs Lagan til aktiviteter som sport og træning, friluftsliv og leg for alle. Grøn infrastruktur skal styrke netværket i landskabet og skabe trivsel for planter, dyr og mennesker. Den skal prioriteres over veje, kloaksystemer, elnet og sikre biologisk mangfoldighed og regulering af effekterne forbundet med global opvarmning. På en række lange gåture i området har Kragh&Berglund fundet frem til mulige nedslagspunkter. Med inspiration fra populære vandreruter som Camønoen og Øhavsruten på Fyn, besluttede vi at vandrestien ved åen skulle samles og identitetsskabende elementer som f.eks. runde bænke placeres langs hele strækningen.

Livet langs Lagan

Området langs Lagan bliver dermed til en perlerække af oplevelser, hvor de gode og til tider skjulte steder fremhæves og giver mulighed for både aktiviteter, møder og lejlighed til hvile og stille kontemplation. Vores holistiske tilgang til landskabet sætter bæredygtig samfundsudvikling i fokus og vi benytter data indsamlet fra opgørelser og undersøgelser foretaget i området til at skabe de bedste forhold for mennesker, dyr og planter omkring Lagan.