Norrtälje havn

Norrtälje, SV

Landsskabsareal

170.200 m

Bygherre

Norrtälje Kommune

Konkurrence år

2015

Samarbejde

COBE, Schmidt Hammer Lassen

NORRTÄLJE HAVN

I samarbejde med COBE og Schmidt Hammer Lassen, deltog Kragh&Berglund i 2015 i konkurrencen om at tegne fremtidens havn i den livlige by Norrtälje uden for Stockholm. Designet af havnepromenaden fortsætter historien om vandet som områdets social rygrad. Den nye havn genererer en aktiv proces i den nye bydel, og skaber liv i havnen med aktiviteter, der afspejler de muligheder, som vandet giver.

Med forbindelsen til vandkanten såvel som det historiske centrum integrerer programmet svømmemuligheder, strandvolleyball, leg, urban farming og gode steder til ophold i et samlet område. Havnen bevarer sin dynamiske og robuste skala, som tilbyder et fleksibelt byrum med plads til forandring samt et bybillede, der kan ændre karakter alt efter årstid og aktiviteter. Med havneprojektet er Norrtälje et skridt tættere på at genvinde sin status fra 1800-tallet som en velbesøgt badeby.

tager dig tættere på vandet

Norrtälje Havn vil blive udviklet som en del af byen og bymidten. Den nye bydel skal rumme et godt bomiljø for mennesker i forskellige aldre og med forskellige forudsætninger. Den vil også være en attraktiv destination for Norrtälje-beboere og for flere langdistancebesøgende. Med den nye bydel i havnen vokser bymidten og kajen bliver byens dagligstue - et offentligt rum med mange muligheder og høj tiltrækningskraft.