ØSTERMARIE TORV

Bornholm, DK

Landsskabsareal

5.000 m2

Projektets status

Udført 2012

ØSTERMARIE TORV

Det samlede forslag tager udgangspunkt i det bornholmske landbrugslandskab, hvor store marker brydes af små naturlommer, hvor grundfjeldet bryder frem og hindrer dyrkning. Den kultiverede flade består i en ny asfaltbelægning, med et tilslag af lokal granit, der spænder fra facade til facade, hvori der placeres uopdyrkede bakkeøer i græs, klippestykker og spredte træer.

Bakkeøerne placeres langs Godthåbsvej, og skaber en særlig grøn afgræsning mellem vej og torv. Bakkeøerne udføres som bløde bakker i klippet græs, hvori granitten bryder igennem. Der plantes spredte egetræer, som er et letløvet træ, der med tiden vil skabe et flot skyggespil ind over øerne og fladen. Mod torvet afgrænses bakkeøerne af lave plinte i lys granit/ eller lysbeton. Både græsbakkerne og plintene skal opfordre til det uformelle og frie ophold.

Samtaletorvet – en plads hvor man kan mødes uformelt

Belægningen hæves op i niveau. Overgangen markeres ved rumlefelter i granitchaussésten ved indkørsler til torvet. Således skabes et stort samlet og roligt felt, hvor trafikken ledes igennem af smalle veje. På Godthåbsvej, der er hovedfærdselsåren, udføres en chikane, der indsnævrer vejen., og skaber større trafiksikkerhed ind over pladsen.