SANDVIKA

Sandvika, NO

Landsskabsareal

131.384 m2

Bygherre

Sandvika Kommune

Projektets status

Afleveret 2012

Samarbejde

COBE, DRMA, Rambøll, ViaTrafik

SANDVIKA

Forslaget bygger på en forankring i stedets potentialer og kvaliteter. Vi ønsker at respektere og fremhæve stedets ånd.

Målet for projektet er at skabe rammerne for et bedre byliv. Det skal være attraktivt at bevæge sig ud. Vi foreslår en række nedslag (urban accupuncture), som tilsammen vil give en række nye bevægelses- og oplevelsesruter i byen. Nysgerrigheden skal pirres og der lægges op til at man selv går på opdagelse, frem for at få én bestemt rute udpeget. Byen skal byde på mange forskellige typer oplevelser. Uforudsigelighed er en kvalitet.

TILBAGE TIL BYEN

Nedslagene tilgodeser forskellige aktiviteter. Handels-, kultur- og fritids livet vægtes på lige fod. For at skabe optimale rammer for bylivet, bør der fokuseres på en bred målgruppe og man bør samtidig sprede aktiviteterne ud over døgnet/året. Det skal være attraktivt at stille bilen fra sig, og bevæge sig ud i byen, til fods. Byen er ikke så stor, hvorfor det er helt oplagt, at bevæge sig rundt til fods.

Forståelsen for byens skala er helt essentiel. Sandvika er ikke en storby og bør heller ikke behandles som sådan. Overskueligheden, nærheden til naturen og landskabet, og det lokale liv betragtes som væsentlige kvaliteter. Det kræver også en robust og fleksibel plan, der lader sig udføre i det tempo, og i de etaper, der er hensigtsmæssige. Nedslagene skal kunne fungere individuelt, samtidig med at de tilføjer byen nye lag og attraktioner.