Prekvalificerade till Tingbjerg kulturhus

Prekvalificerade
till Tingbjerg
kulturhus

Tillsammans med COBE och Sören Jensen Consulting Engineers är vi prekvalificerade för totalrådgivning för byggandet av ett nytt kulturellt centrum och bibliotek i Tingbjerg. Man önskar att huset ska bli ett varumärke för Tingbjerg, med distinkt arkitektur som återspeglar kulturliv och fritidsaktiviteter. Dessutom kommer materialval vara avgörande, eftersom du vill ha en “underhållsfri” byggnad. Det nya kulturcentret och biblioteket i Tingbjerg måste vara direkt relaterade till varandra och integreras med Tingbjergs skola och Tingbjergs simhall.

Sammen med COBE og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører har vi vundet udbuddet for totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Der er ønske om, at huset fremstår som varetegn for Tingbjerg, et markant arkitektonisk udsagn, som afspejler kulturelle tilbud og fritidsliv. Derudover vil materiale valg være af afgørende betydning, idet der ønskes en ”vedligeholdelsesfri” bygning. Det nye kulturhus og bibliotek i Tingbjerg skal ligge i umiddelbar tilknytning til og integreres med Tingbjerg Skole og Tingbjerg Svømmehal.

Forberedende byplan Hauknås, Bergen, Norge

Forberedende byplan
Hauknås, Bergen, Norge

Vi er sammen med COBE udvalgt til at udvikle tre koncept for udvikling af Haukås. Den første er en traditionel udbygning. Den anden vil lægge vægt påi en mere integreret helhedsløsning for teknisk og social infrastruktur. Det tredje vil have jernbanernes planlægning som en grundlæggende forudsætning. For alle koncepter skal der kunne ske en trinvis udvikling. Projekterne skal være sammenlignelige med hensyn til den primære struktur, politikker, program, kvalitet og realisme.

1. præmie i Sino Ecocity konkurrence

1. præmie i
Sino Ecocity
konkurrence

Vi har vundet den overordnede plan og landskab design for Sino Energiby, i konkurrence med Steven Holl og GMP arkitekter. Projektet dækker et areal på 50,000 m2, en park og en platform, der forbinder 5 kulturelle bygninger. Naturen og byen smelter sammen til én enhed. Park, kultur og natur er blandet med et fundament af grønt. Det udvikler sig med hinanden og giver fordele for begge. Byen giver nye muligheder for natur, nye sites for grøn og naturen giver skygge, bryder vinden og skaber et fantastisk mikroklima, en ramme der skaber variationer gennem hele sæsonen. I samarbejde med den fremadstormende kinesiske tegnestue Archiland. Vi har flere igangværende projekter under udførsel i samarbejde med Archiland, blandt andet Samaranch memorial museum. Det er det suverænt mest interessante og største projekt tegnestuen har været involveret i.

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Sandvig strandpromenad invigdes den 27:e juni. Därmed har Sandvig återvunnit sin identitet som en attraktiv destination med helt nya användarkvaliteter. Sandvig har kopplats till stranden och det fantastiska läget vid Sandvig bukt. Sandvigs-borna har fått en strandpromenad, ett torg, sanddyner, en lä-grotta, Bornholms längsta bänk Tusindben – och en ny destination för både de boende och turister.

Vi är stolta över att ha gjort skillnad och att ha bidragit till att skapa nya värden för Sandvig.

Läs mer om projektet här: Sandvig strandpromenade

Kiruna flyttes 3 km

Kiruna
flyttas
3 km

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär flyttning av delar av staden Kiruna i Norrbottens län i norra Sverige. Detta till följd av att gruvbrytningen i Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum ska flyttas åt öster[1], cirka 3 kilometer till 67°51′1″N 20°18′2″O.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.

Magi i Vejle vidare till andra rundan

Magi i Vejle
vidare till
andra rundan

Vi har gått vidare i framtidens förorter med projektet magi i Vejle. Magi i Vejle visar en annorlunda väg för förorterna – en mer magisk och upplevelserik vardag. Läs juryns bedömning HÄR
Initiativet “Framtidens förorter” ska skapa debatt om och visioner för en hållbar stadsutveckling i förorterna, och stöds av REALDANIA. Teamet består av COBE, Kragh & Berglund, Esbensen Consulting Engineers, Sloth Møller, Hans Kristensen och ICP.

Byggestart på Samaranch

Byggstart
Samaranch

Byggandet av Samaranch Memorial Museum har startat. Projektet blev vunnen i en internationell tävling för ett år sedan och redan idag är byggandet i full gång. Konstruktionen av parken startar under hösten.

Nyhedsbrev April 2012

newsletter
April 2012

ILLUMINATION OF DTU

We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU.

RAIN ON DYVEKESKOLEN

Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen.

LESS HOMEPAGE

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE.

Urban nature BY KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a focus on urban nature and movement of local residents / institutions. Read more about the project HERE.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing for China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION IN SANDVIG

We get 1 new boardwalk, 1 small room, two piers, lighting, bathroom facilities, 200 meters bench and new sand dunes to Sandvig for the price of an ordinary single-family house.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center Malmö functions as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating inside and outside in module 30 * 30, 60 * 60 and 120 * 120.

PARKOUR IN OSLO

We’re doing parkour in Furuset WORLD PARK, the first park of its kind in Norway. The project came about due to our experience of the world’s largest parkour park in Ørestad South. Both projects with amazing Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU Space provides space technology to the world – now they get a low-tech intimate patio for a break in their daily lives.

Samaranch memorial Tianjin

The design of the super romantic park has started, with paths, bridges, hills, lakes, fountains, sculptures, roof garden, benches, grass and sand dunes.

Kragh&Berglund April 2012

Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prekvalificierade
till utvecklingen
av Sandvika Norge

Kragh & Berglund är prekvalificierade till det parallella uppdraget Sandvika Norge tillsammans med COBE, DRMA, Via Trafik och Yngve Andrèn.

Syftet med det parallella uppdraget är dubbelt. De två delarna ska betraktas i ett sammanhang:

• Demonstrera hur stationsområdets funktionalitet, kapacitet, tillgänglighet och anpassning till stadens bästa kan förbättras.
• Visa hur Sandvika downtown öst kan utvecklas och revitaliseras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Det parallella uppdraget blir använt som input för klargörelse av den framtida arealanvändningen genom områdets zonindelning samt eventuella detaljerade planer. Tävlingen blir även använd som underlag för ett annat arbete med andra initiativ och revitalisering av downtown området – genomfört av kommunen och/eller tomtägare, verksamheter och andra relevanta aktörer.

En önskan om det parallella uppdraget är att bringa olika strategier och lösningar till ett komplext och utmanande uppdrag.

Ett fundament för en gradvis utveckling som visar initiativ och möjligheter på kort och lång sikt.

Sandvig strandpromenad under utförande

Sandvig
strandpromenad
under utförande

Sandvig strandpromenad är under utförande och invigs den 14 juni. Projektet ska ge bättre tillgång till Sandvig strand och öka användandet av området. Strandpromenaden omfattar avlägsning av vågbadet, reetablering av sanddynorna, promenaden, bänkarna längs promenaden, trapporna, badbroarna och belysningen. En uppgradering av hela området.