Plats: Malmö, Sverige
Areal: 7.000 m2
Status: Parallellt uppdrag

Kyrkoplatsen och dess omgivning omtolkas och sammansätts i en ny kontext. En nivåförändring etableras omkring kyrkan så att dess placering i stadsrummet blir mer tydlig. Den nya plinten löser problematiken med höjdsättningen på platsen. Trappor och ramper främjar tillgängligheten.
Ett införande av begreppet ”citydesign” handlar om att fasthålla gästerna i stadsrummet. Detta sker genom upplevelser som konst och vattenelementer, rikligt med sittplatser, behaglig belysning, uteservering samt en minimering av den körande trafiken och en maximering av platsen på de mjuka trafikanternas premisser. Högdesignade elementer placerar kyrkan i en ny samtid.
Nyckelord: Nutidig designade elementer placerar kyrkan i en ny samtid

HÖG KVALITET PÅ STADSRUMMEN = MÅNGA BRUKARE

Taggar: , , , , ,