Plats: Beijing, Kina
Areal: 300.000 m2
Status: Under utförande

Framtiden för Changyang outlet är sammanhängande och rik med en mängd individuella upplevelser som överraskar och fångar besökaren. När man shoppar i Changyang outlet ger det omgivande landskapet en extra positiv och intressant dimension.

Huvudtanken är att arbeta med ett ö-tema med skiftande scenarier och olika former av energiström. Vatten, skog och funktionszoner är de viktigaste scenarierna för förandringar innanför området. Dessa teman blir avspeglade inomhus i shoppingcentret och skapar ett intressant sammanhang mellan inne och ute. Området fungerar som ett samlat område med olika delområden inomhus och utomhus. Här uppstår liv genom gemensamma aktiviteter, individuell fördjupning och samspel mellan människorna. Området sträcker sig in i det centrala stråket i outletcentret. Stråket har en unik placering med olika teman som skapar upplevelser för sina besökare. Det ska vara en unik upplevelse som man inte finner hos andra företag eftersom den leker med besökarens sinnen. Varje delområde har sin egen individuella karaktär liksom en mänsklig hjärna med sitt ihopvecklade nervsystem och koncentrerade områden som registrerar och förmedlar varenda känsla av uppfattningen. Rörelsen mellan dessa olika atmosfärer och stimuleringen av sinnena, såsom ljud, doft, material mix-rer, fysiska aktiviterer osv, är den grundläggande vitaliteten i förslaget. Det viktiga i upplevelsen av förslaget är den strömmande rörelsen på trottoaren och de rumsliga variationerna genom hjärtat av outletcentret. I några områden är stråket relativt smalt och på andra områden finns en zon med frodig skog integrerad med vilda växter. Några områden kan ha vilda kaprifoler och ormbunkar medans andra områden i zonen längs stigen består av ett tema med våtområde med träd som speglar sig i vattnet. På en sen sommarnatt kan du gå genom gräsytor och stjärnhimmel eller på en tidig morgon se dimman uppstiga från dammen.

Taggar: , , , , ,