Plats: Klemensker och Østerlars, Bornholm
Areal: 10 km
Status: Under utförande

Vandringsleden är en del av Realdanias ”Mulighedernes land” . Det mest väsentliga är att göra de stora naturvärdena på Bornholm tillgängliga. Förslaget utnyttjar de existerande möjligheterna på ett nytt sätt, till exempel kombineras en befintlig användning med en plats, en sjö med en gångstig och shelter så att en positiv synergi uppstår.
Idéerna är förankrade i en workshop, där vi över en helg gav inspiration och skissade samtidigt så att invånarna kunde se direkta resultat från workshopen. Vi fungerar som en katalysator och är därmed kapabla att skissa samt visualisera invånarnas idéer.
De nya stigförbindelserna i Præstemosen är avsedda för att locka invånarna och områdets turister ut i landskapet samt genom områdets platser och starka naturupplevelser.

I samband med förslaget etableras en gång – och motionsstig tvärs igenom Præstemosens kulturlandskap. Stigen anläggs i slutet av dalstråket med ett precist förlopp som kontrast till allmänningens mjuka former. Orangemålade trästolpar på 5 m höjd markerar stigens sträckning genom landskapet och fungerar som ett landmärke för Præstmosen. Den existerande stigen omkring sjön i Præstemosen beläggs men en ny beläggning.
Längs leden finns många specifika naturupplevelser bland växter, djur, utemöbler och rumbearbetningar som skapar fokus på platsen samt främjar olika aktivitetsmöjligheter. Ett trädäck och en smal fiskebrygga anläggs vid sjön, där man på nära håll kan uppleva vattnet. Nära stadens värdshus, på backarna, anläggs shelters längs en everestbjörklund. De svartmålade shelters är omgivna av vitstammade björkar och fungerar som en port mellan kulturlandskapet och staden. Härifrån kan man njuta av utsikten och solnedgången över mossen. Väst om mossen etableras en enkel hinderbana av stubbar och plankor för barn och vuxna. På fältet nord om försänkningen anläggs ett trädäck som dels fungerar som en utställningsplattform, dels som en utsiktspunkt. Träden och undervegetationen på kullen röjs bort och fungerar som en plats för meditation och avslappning. Stigen leder besökaren mellan flera av dessa utvalda platser , runt längs grusgravens kant och vidare ut i det öppna lanskapet omkring Klemensker.

Taggar: ,