Plats: Ronneby, Sverige
Areal: 12.000 m2
Status: Skissprojekt 2006

Ronneby Ljusprojekt är utformat utifrån en önskan om att säkra en funktionell belysning som skapar trygghet och en scenografisk belysning som berättar en berättelse om parken och dess omgivande naturområde. På detta sätt återfår parken sin betydelse i staden under kvällstid.

Målsättningen har varit att stärka upplevelsen av området genom en medveten ljussättning av dess elementer samt skapa ett rumsligt beskrivande ljus. Belysningen iscensätts i förhållande till en samlad landskaplig komposition. Belysningen används till att beskriva och precisera parkens innehåll. De viktigaste elementerna i parken är klipporna, sjön, den platta slätten och Ronneby å. Klipporna belyses så att höjdskillnaderna och klippornas textur träder fram. Fristående träd och grupper av rhodondron belyses så att de sträcker parken ut och skapar rum. Vattenspegeln på dammen och ån används som en spegel för den övriga belysningen.

Ljusplanet med de olika typer av belysning. De enskilda belysningstyperna är: topografisk belysning (blå), belysning av enskilda träd (vitt), belysning av låg vegetation (grön), funktionell belysning (gul) och punktbelysning (röd).

Belysningen av sammansatta miljöer: För belysning av buskar, träd och terräng föreslås en strategi med differntierad belysning, som ger en stämningsskapande ljussättning. Volymer av rhodondron belyses av en svag grönaktig nyans, träden av en kylig neutral vit nyans med en hög färgåtergivning och klipporna med en svag blå nyans i form av ett släpljus samt en rödaktig accentbelysning som adderar ett ytterliggare upplevelselager i belysningen.

Taggar: , , , , , ,