Plats: Wan Zhuang, Kina
Areal landskap: 60.000 m2
Byggherre: ARUP, SIIC

Wan Zhung Eco city är ett bra exempel på en ecocity med en sammanhängande idé mellan det stora landskapet, den sociala hållbarheten i bebyggelsen och ned till de enskilda byggnaderna och platsen mellan byggnaderna. Det är ett av de få projekt som vi menar tar hållbarheten på allvar. Projektet har blivit premierat av Shanghai expo för sin intelligenta design. Det har även blivit publicerat flera gånger och uppnått högsta betyg i ARUPs pointsystem för hela området. Läs rapporten HÄR.

I samarbete med Qixin Arkitekter i Beijing, har Kragh & Berglund utarbetat en masterplan för Eco City Wan Zhuang beläget 60km från Beijing. I framtiden ska det ca. 60.000m2 stora området bebos av ca. 11.000 människor. Det är en stadsdel som tillsammans med 9 andra stadsdelar ska bli till staden Wan Zhuang som ska hysa 300.000 invånare . Det gör staden till den största aktuella hållbara stadsutveckling i Kina. Wan Zhuang betraktas med dess placering som en viktig pendlarstad till Beijing.

Den mest väsentliga delen av projektområdet är den existerande byn som har fruktproduktion som den största handelstillgången. Målet är att skapa en hållbar miljö med stadsrum av hög kvalitet och stor diversitet för invånarna i den nya Wan Zhuang. Gröna gator med olika ursprungsträd såsom päronträd – är placerade mellan bostadsraderna för att säkra en naturlig avkylning. Dessa gator innehåller bland annat vandrings – och cykelled och mindre privata utomhusområden, rekreativa områden i skugga samt små butiker, sportsarealer och köksträdgårdar. Härmed vill vi försöka att säkra möjligheten att upprätthålla en del av det befintliga sättet att leva och bo på i området. Som en del av dessa gator uppsamlas vatten från taken och blir återanvända som en estetisk landskapselement. Regnvattenuppsamlingen används likaledes till naturlig vattning av planteringar i området.

Små aktivitetsplatser och två större parker samt två stora platser ligger utspridda genom staden. Dessa platser är fastlagda som rum till vardagsbruk, såväl som till större församlingar och händelser. Vattenkanaler löper längs alla de större vägarna och samlar in och rensar vattnet från vägarna som en del av den naturliga processen och är med till att bibehålla vattnet i närområdet.

Taggar: , , , , ,