Plats: Orkdal Kommune, Norge
Areal: 46.000m2
Status: Tävling 2009

Vårt koncept för Grøtteskolan är att skapa en resa genom ett lekfullt landskap. En horisontell resa som börjar på dagiset och slutar i staden. En inspirerande och varierande resa som genomskär byggnaderna och landskapet samt tillsammans stimulerar den enskilda elevens och lärarens behov i både aktiva och passiva sammanhang från dagis till fritidsgård. Därigenom är den med till att skapa en homogen mångfald av upplevelser, aktiviteter och lärande – både inomhus och utomhus.
Skolgården är uppdelad i tre mindre skolgårdar, en till varje stadie. På sydsidan av det nya dagiset ligger skolgården till 1-4 klassare, skolgården mellan det nya dagiset och fritidsgården till 5-7 klassare och nordsidan till 7-10 klassare. På detta sätt uppnår man en fysisk separation mellan de små och de stora barnen. Man ska med andra ord resa ganska långt för att uppsöka eventuell konflikt. Det finns omväxlande lek- och vistelsemöjligheter för alla åldersgrupper och både könen i alla tre skolgårdar. Både till de lugna och avslappnande aktiviteterna och till de vilda och energiska utvecklingarna kan den dagliga utvecklingen stimuleras både motoriskt, fysiskt och socialt. Det är inte meningen med utomhusområdet att klasserna alltid ska vara helt åtskilda, tvärtom. De nära upplevelserna för lärare och elever ska odlas i hela skolgården för att säkra en daglig ström av liv och mångfald. Det läggs vikt på att skapa ett öppet och transparant flow i hela Grøtteskolan och dess omgivning vilket främjar nätverket och synergi aktiviteterna emellan.
De olika lekredskaperna i skolgården är anpassade efter varandra. På så sätt främjar aktiviteterna den riktiga åldersgruppen och skapaer ett sammanhängande gemenskap med skolan. Den enskilda eleven kan hela tiden känna sig trygg och finna fysiska och mentala utmaningar som passar henne eller honom.

Taggar: ,