Sted: Orkdal Kommune, Norge

Areal: 46.000m2

Status: Konkurrence 2009

Vores koncept for Grøtte skole er ganske enkelt at skabe en rejse igennem et legende landskab. En horisontal rejse der starter på toppen i børnehaven og slutter på bunden i byen. En inspirerende og varieret rejse der gennemskærer bygninger og landskab, og tilsammen stimulere den enkelte elev og læreres behov i både aktive og passive sammenhænge fra børnehaven til ungdomsskolen. Og derigennem forhåbentlig er med til at skabe en homogen mangfoldighed af oplevelser, aktiviteter og læring – både inde og ude.

Skolegården er som udgangspunkt delt op i tre mindre skolegårde én til hvert hovedtrinn. På sydsiden af ny barneskole ligger naturligvis skolegården for fortrinsvis 1-4 klassetrin, skolegården imellem ny barneskole og undomsskole er forbeholdt 5-7 klassetrin og nordside er forbeholdt 7-10 klassetrin. På denne måde får man fysisk adskilt de helt små fra de store. Man skal med andre ord rejse ganske langt for at opsøge en eventuel konflikt.Der er afvekslende lege- og opholdsmuligheder for alle aldersgrupper og begge køn i alle tre skolegårde. Både til de stille, afslappende aktiviteter og til de vilde, energiske udfoldelser, hvormed den daglige udvikling kan stimuleres både motorisk, fysisk og socialt. Det er ikke meningen med udearealerne, at klassetrinene altid skal være helt adskilt, tværtimod. Tilknytningen til de nære oplevelser for lærer og elever skal dyrkes i hele skolegården, for at sikre en daglig strøm af liv og mangfoldighed, og der vil blive lagt vægt på at åbent og transparent flow i hele Grøtte skole og dets omgivelser, som understøtter netværk og synergi aktiviterne imellem.

De forskellige legeredskaber i skolegården er afpasset hinanden således, at aktiviteterne understøtter den rigtige aldersgruppe og skaber et sammenhæn¬gende fælleskab med skolen. Og organiseret således, at den enkelte elev hele tiden kan føle sig tryg og finde fysiske og mentale udfordringer der passer netop ham eller hende.

Taggar: , , ,