Plats: Öster Göringe, Sverige
Areal: 1 km2
Projektstart: Maj 2006

Tanken är att Immeln ska vara en plats för alla som önskar att bo hållbart. I en antagen detaljplan för hela området är det fastlagt att husen uppförs till skärpta energikrav med uppvärmningen i form av värmepump, solvärme, jordvärme osv. Det ställs likaledes krav till husens material för att säkra ett bra inomhusklimat. Husen placeras fritt i gläntor i skogen – och placeringen sker i samspel och med hänsyn till topografin och den befintliga skogsvegetationen.

När ett hus byggs beaktas trädens placering så att bara få av de vackra träden fälls efter principet ”hus må veja för träd”. Projektet Änglamarken ligger i den natursköna Öster Göringe vid Immeln sjö. Områdets areal är 12.000.000m2. 85% av området består av en 80 år gammal bokskog, som ligger i en kraftig kuperad terräng, som sträcker sig helt ner till sjön. Den störstadelen av området har vattnet inom synhåll.

Projektets mål är att utveckla hela området så att området framstår fortfarande efter full utvidgning som en övervägande skogsvegetation. Området kommer att bestå av helårsbostäder och fritidshus/sommarstugor. Planutarbetningen behåller större delen av området, som en gemensam mark, om breda kilar av naturområden pekar ner mot sjön. Vid sjöstranden uppförs grillplatsplats, båthamn, badstrand, bastu, vildmarksbad, förråd till kajakker, kanoter och annan utrustning till områdets invånare.

Alla hus påförs bebyggelsemässigt som enkelstående planer i den omgivande terrängen. Utgångspunkten är att terrängen ska stå oförändrad så att husen följer landskapets linjer och inte omvänt. Husen kan exempelvis byggas på pålar som lyfter dem upp och ut från terränglutningen . Området är ett gemensamt användnings – och driftområde som reguleras gemensamt så att mindre lov- , fisk- eller naturhyttor byggs bland de privata bostäderna. Hela byggprocessen fordrar en aktiv involvering av den kommande bostadsägaren. Således blir det möjligt att anlägga både sociala grupperingar av bostäder såväl som privata, åtskilda lyxbostäder. Alla hus framställs miljömedvetet och det finns därmed möjlighet för att få uppföra ett klassificerat svanmärkt hus helt utan energitillförsel.

Är Du intresserad av att löpande följa utvecklingen av Änglamarken eller vill Du kanske redan nu skrivas upp för ett hus, kan Du vända Dig till immeln (replace-this-with-at) englamarken.com

Se http://www.himmeln.se/ och köp en mark i denna fantastiska plats…

Taggar: , , , , ,