Plats: Næstved, Danmark
Areal: 9.300 m2
Status: Pågående uppdrag,
fondsökning pågår

Den nya stadsparken rymmer många upplevelser för alla åldrar. Diversitet av växter och i material ger platsen en ny och markant identitet. Parken med dess nischer och olika rumsligheter skapar ett förlopp av uppehållsplatser och gångmönster.

Stadsparken utmanar den motoriska stimulationen. De olika erbjudanden i lek kan upplevas av såväl unga som gamla och bidrar positivt till en större användning av närmiljön. Därmed är detta ett hälsofrämjande initiativ som främjar alla åldersgruppers motorik och fysik.

De olikartade planteringarna understryker årstidernas variation samt skapar olika stämningar under årens lopp. Belysningen i parken skapar en unik atmosfär och stämning. Ljuset ger besökaren trygghet och understryker de enskilda rumsligheterna i parken.

Taggar: ,