Plats: Köpenhamn, Danmark
Areal: 19.500 m2
Status: Tävling, delat första pris
Vitaliseringen och förnyelsen av Købmagergade,Kultorvet, Hauser Plads och Trinitatis Kirkeplads skapar ett klart rörelseförlopp som sammanlänkar tid och rum, historia och nutid.

Med utgångspunkt i området, som högt differentierat, bygger förslaget vidare på platsens ohögtidliga identitet som redan definierar sig som en vacker blandning av många stimuleringar, provokationer och rytmer. Området är på dagen ett av de livligaste och mest intensiva gator i Köpenhamn.

Platserna är sociala knutpunkter utformade för uppehåll. Platserna är värdefulla som rumsliga sinnespauser, öppna zoner på stadens rutt och en utvidgning av dagsljuset. Tillsammans står dessa i reguljär kontrast till det linjära och framåtriktade förloppet som representeras i gågatasträcka. Den är i motsats till platserna skapad för rörelse. Platsernas nuvarande kvalitéer, karaktärer, grad av slutenhet och önskade funktioner förstärks genom en bearbetning av ytan, belysningen och vatteneffekterna.

Förslaget spänner över användningen och bearbetningen av beläggningar från den enfärgade nästan onyanserade ytan på platserna, som står i kontrast till de varierande mönstren i gatusträckan. Utgångspunkten för alla beläggningarna är två storlekar av granitplattor i respektive svart och vitt. Plattorna är rektangulära och läggs i ett rätvinkligt system, där de små plattorna skapar bårder omkring de stora. Detta ger en hög grad av flexibilitet i designen samt anpassningen till de enkla platserna. Gatusträckan till rörelsen fluktuerar fram och tillbaka mellan inten-sitet och recessionen genom att beläggningen skiftar färg. Kultorvet framträder i en svart beläggning, Hauserplads i gröna ytor och Trinitatis kirkeplats i en vitt beläggning.

Taggar: , , , , , , , , , , ,