Plats: Vejle, Danmark
Areal: 15.000 m2
Status: Utförd 2011

I anknytning till det nya bostadsområdet i Uhre integreras hållbara miljöer i form av regnvattensbassänger försedda med planterade vattenväxter i det omgivande landskapet. Regnvatten från byggnadernas tak och fasta beläggningar samlas och rensas i regnvattenbassängen. Samtidigt upptas det överblivna regnvattnet från de omgivande gröna arealerna.

Regnvattenbassängerna indelas i terrasser av varierande former och storlekar. Regnvattnet från väg och tak leds till de översta terrasserna. När vattenståndet i de enskilda rören stiger över 15 cm leds vattnet vidare genom förbundna rör till lägre liggande terrasser.

Samtidigt används regnvattenbassängerna till att implementera sensoriska upplevelser för alla invånare i området. Terrasserna är planterade med monokulturer av vilda perenner och gräs i olika höjder och färger som tillsammans skapar en markant och precis bild som varierar med årstiderna och nederbördsmängden.

Trädrader av olika hemmahörande arter står i precisa linjer och tvärs över höjdkurvorna. Dessa framhäver landskapsdramatiken och leder blicken mot det omgivande landskapet. I de översta terrasserna placeras klibbal. Träden blir ofta översvämmade och står som skulpturella flerstammade träd på vattenytan.

Taggar: ,