Plats: Gentofte, Danmark
Areal: 2.500 m2
Status: Färdigställd 2007

Med enkla grepp har Tjørnegårdsskolans uteareal omvandlats från ett oinspirerande anlägg till ett behagligt och överskådligt uppehållsrum med upplevelserik och rumslig variation. Skolgården har utformats i löpande dialog med skolans elever och ledning. Eleverna har deltagit i designprocessen samt stått för färg- och mönstervalen.

Skolgården är anlagd med en kuperad terräng som växlar mellan gräs och gummi och skapar en ny och spännande entré till huvudbyggnaden. Zoner för uppehåll, lek och idrott tränger sig in i terrängen, där amfistegen ger möjlighet för lek och uppehåll. Planteringen stöttar backlandskapets rumskapande effekt och samlar de belagda ytorna i en mjuk grön ram.

På den begränsade arealen har två bollplaner till fotboll och basketboll samt en beachvolley anlagts. Omkring beachvolleybanan finns olika alternativa rörelseredskap ; en stor abstrakt klätterskulptur, en labyrint av krokiga robiniestolpar samt en kompisgunga. Specialdesignad glasfiberbänk fungerar som en orienteringspunkt i skolgården och tillför särprägel till platsen. Bänkarna i zebrarandigt mönster och gummiasfalten på backlandskapet i tigerpälsmönster har fått sin inspiration från djurvärlden.

Kragh & berglund har analyserat det existerande anlägget och pekat ut de bevaringsvärdiga elementen; sunda träd och buskar, enskilda lekelementer och belysningsanordning och användbara beläggningssten. Allt detta är återvunnet och inarbetat i det nya anlägget. Således formar terrängen sig exempelvis omkring de bevaringsvärdiga träden. Smågatstensbeläggningen är återvunnet till den nya entrén.

Taggar: , , , ,