BAKKEGÅRDSSKOLAN

Gentofte, DK

Landskaps areal

6.000 m2

Byggherre

SKUB

Projektet status

Utfört 2007

Credits

SRL, CEBRA

BAKKEGÅRDSSKOLAN

Bakkegårdsskolan skulle år 2005 om- och utbyggas som en del av Gentofte Kommuns SKUB projekt. Förslaget tar utgångspunkt i ett värdebaserat brukardeltagande-program, som SKUB (skolutvecklings- och utbyggnadsprojekt i Gentofte Kommun) har formulerat i samarbete med Bakkegårdsskolans lärare, elever och föräldrar samt i överensstämmelse med den nya folkskolelagen. Kragh & Berglund ritade under SKUB sju skolgårdar.

HIMMELN SOM TAK

På taket på Bakkegårdskolans idrottshall har Kragh & Berglund anlagt ett leklandskap som tematiskt utformar sig till ett fantasifullt, flytande flodlandskap. Landskapet är konstruerat med sandkassar, gummibackar, vattenhål, elefantgräs, en pilskottslabyrint, balansstolpar och ekstammar. Genom att utnyttja skolans takytor på 6000 m2 på ett alternativt sätt, blir den nya skolgården ett spännande och annorlunda socialt uppehållsrum som både stimulerar en variation i barnens upplevelse och fysiska aktiviteter och ger en massa frisk luft.