BLOX – BRYGHUSGRUNDEN

Köpenhamn, Dk

Landskaps areal

8.000 m2

Byggherre

Realdania

Status

Utfört 2018

Credits

OMA, Realdania, DUCKS SCENO, Ove Arup & Partners, COWI

BLOX – BRYGHUSGRUNDEN

Kragh & Berglund fick i uppdrag av det internationella arkitektkontoret OMA att skapa platsen runt om Realdanias kulturinstitution BLOX vid Köpenhamns hamnfront. BLOX inhyser bland annat Dansk Arkitektur Centers nya centrum för arkitektur, design och stadskultur

Värdena bakom rummet omkring BLOX bygger på idealet om det aktiva urbana livet och skapelsen av ett socialt rum i staden. Platsen Kragh & Berglund har designat omkring byggnaden förlänger BLOX’s koncept och identitet ut i stadens rum. Här i mötet mellan hamn och stad har Kragh & Berglund skapat ett levande och allsidigt socialt stadsrum omgivet av kontrasterna mellan det nybyggda, hamnfronten och Fästningens Materialgårds historiska byggnader från 1680. Resultatet är ett sammanhängande och rekreativt rum i staden för olika brukargrupper som vistas på platsen med fokus på fri lek, rörelse och gemenskap.

TESTIMONIAL

“Lekplatsen vid BLOX kommer av den samma innovationen som byggnaden. Detaljerna är genomtänkta, och jag glädjer mig till att se både Den Classenske Skole och barninstitutionen Vartov såväl som Köpenhamns barn gå på upptäcktsfärd på stadens nyaste lekplats. Den mycket annorlunda lekplatsen ger goda möjligheter för fri lek och avslappning för barn i alla åldrar”

Barn- och ungdomsborgmästare, Jesper Christensen