BLOX – BRYGHUSGRUNDEN

Köpenhamn, Dk

Landskaps areal

6.000 m2

Byggherre

Realdania Byg

Avtalsperiod

2008-2018

Samarbete

OMA, Realdania, DUCKS SCENO, Ove Arup & Partners, COWI

BLOX – BRYGHUSGRUNDEN

Runt kulturinstitutionen BLOX vid Köpenhamns hamnfront, som bl.a. inrymmer Dansk Arkitektur Center, har Kragh & Berglund skapat ett utrymme åt den internationella arkitektbyrån OMA. Här i mötet mellan hamn och stad har Kragh & Berglund skapat ett levande och mångsidigt stadsrum omgivet av kontrasterna mellan nybyggnation, det råa vattnet och Fästningens Materielgårds historiska byggnader från 1680. Det nya utrymmet ger därmed en autentisk upplevelse av både gammalt och nytt, och skapar en mötesplats mellan olika utrymmen och människor.

Utrymmet på torget runt BLOX utgår från idealet om det aktiva stadslivet och det sociala rummet i staden, och skapar en koppling mellan byggnadens inre och yttre funktioner. Resultatet har blivit ett sammanhållet och rekreationsutrymme i staden, som välkomnar den mångsidiga användargruppen av tomten. Torget fokuserar på fri lek, rörelse och gemenskap med ett roligt utrymme för både barn och vuxna, turister och lokalbefolkningen.

TESTIMONIAL

“Lekplatsen vid BLOX kommer av den samma innovationen som byggnaden. Detaljerna är genomtänkta, och jag glädjer mig till att se både Den Classenske Skole och barninstitutionen Vartov såväl som Köpenhamns barn gå på upptäcktsfärd på stadens nyaste lekplats. Den mycket annorlunda lekplatsen ger goda möjligheter för fri lek och avslappning för barn i alla åldrar”

Barn- och ungdomsborgmästare, Jesper Christensen