DYVEKESKOLAN

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

36.000 m2

Byggherre

BUF

Projektet status

Utfört 2014

Credits

KANT, COWI

Pris

Årets skolbyggnad 2014

DYVEKESKOLAN

Vid Stadsplanen på Amager ligger Köpenhamns grundskola Dyvekeskolen. Här fick Kragh & Berglund uppdraget av Barn- og ungdomsförvaltningen och Copenhagen Properties att renovera uteområdena med fokus på lek och regnvatten. Projektet ingick i en hållbar helhetsrenovering med respekt för skolans nya gröna profil, det befintliga landskapet och skolans klassiska 70-talsbygge.

NY HÅLLBARHETSPROFIL FÖR SKOLgården

Med skonsam påverkan på skolans stora och varierande utomhusytor har Kragh & Berglund uppgraderat rummen med fokus på lek och lärande. Den befintliga topografin fungerar som bas för områden med lokal regnvattenuppsamling som leder ut vattnet genom en hållbar och klimatsäker vattenavledning samtidigt som vattenflödet genom skolgården skapar flera olika utrymmen för fri lek, undervisning och rekreation.

TESTIMONIAL

”Dyvekeskolan är ett fantastiskt exempel på hållbar totalrenovering, där återanvändning, modernisering, energirenovering, klimatanpassning, inneklimat och tillgänglighet går ihop till något större. “

Borgmästare i Köpenhamns stad, Frank Jensen

DYVEKESKOLEN FORMAR RAMEN FÖR BARNSERIE PÅ ULTRA