DYVEKESKOLAN

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

36.000 m2

Byggherre

BUF

Projektet status

Utfört 2014

Credits

KANT, COWI

Pris

Årets skolbyggnad 2014

DYVEKESKOLAN

Vid Urbanplanen på Amager ligger den köpenhamnska folkskolan Dyvekeskolan. Kragh & Berglund fick av Barn- och Ungdomsförvaltningen och Köpenhamns Ejendomme i uppgift att renovera skolans mark med fokus på lek och regnvatten. Projektet var del av en hållbar totalrenovering, med respekt för både skolans nya gröna profil, det existerande landskapet och skolans klassiska 70-talsbyggnad.

NY HÅLLBARHETSPROFIL FÖR SKOLgården

Kragh & Berglund har med omsorg uppgraderat skolans stora och varierade ytor och rum med fokus på lek och lärande. Den existerande topografin fungerar som grund för platser med lokal regnvattenuppsamling, som leder vattnet ut genom en hållbar och klimatsäkrad vattenavrinning, samtidig som vattnets dragning genom skolgården skapar flera olika rum till fri lek, undervisning och rekreation.

TESTIMONIAL

”Dyvekeskolan är ett fantastiskt exempel på hållbar totalrenovering, där återanvändning, modernisering, energirenovering, klimatanpassning, inneklimat och tillgänglighet går ihop till något större. “

Overborgmester i Köpenhamns Kommune, Frank Jensen

DYVEKESKOLEN FORMAR RAMEN FÖR BARNSERIE PÅ ULTRA