GENTOFTE SPORTSPARK

Gentofte, DK

Landsskapsarea

18.000 m2

Byggherre

Gentofte Kommun

Avtalsperiode

2012-2015

Samarbete

CCO A/S, NORD Architects, Oluf Jørgensen, Balslev

GENTOFTE SPORTSPARK

Under renoveringen av Gentofte Sportspark fick Kragh & Berglund i uppdrag att skapa hallens nya omgivningar. När du anländer till idrottsparken leds du ner till hjärtat av idrottsplatsen, entréområdet, som är sänkt i nivå i förhållande till hallen och omgivande ytor i linje med Arne Jacobsens ursprungliga anläggningar från 1936. Platsen är reserverad för cyklister och fotgängare tål kraftigt regn. Nya Gentofte Idrottspark med de säregna uteplatserna skapar ett synligt och igenkännbart landmärke för det organiserade föreningslivet i Gentofte kommun.

EN SAMMANHÄNANDE SPORTPARK

Framför ankomstområdet finns en parkeringsplats reserverad för "Kiss n 'Ride", där föräldrar och bussar snabbt kan släppa av idrottsplatsens gäster. Kragh & Berglund har även ytterligare optimerat parkeringsförhållandena så att hallens löpande gäster kan få plats för de större arrangemangen. Som en del av den omfattande renoveringen har fotbollsplanerna täckts med professionell konstgräs, vilket säkerställer optimal utomhusträning under hela året. Nya aktiviteter har tillkommit, bland annat en friidrottsanläggning, och alla områden är sammanlänkade av grönytor och med gott om plats för åskådare på den stora läktaren.