GENTOFTE SPORTSPARK

Gentofte, DK

Landsskapsarea

18.000 m2

Byggherre

Gentofte Kommun

Avtalsperiode

2012-2015

Samarbete

CCO A/S, NORD Architects, Oluf Jørgensen, Balslev

GENTOFTE SPORTSPARK

När Gentofte Sportspark skulle renoveras fick Kragh & Berglund i uppdrag att skapa de nya omgivningarna runt anläggningen. Parkens nya hjärta är det sänkta utrymmet framför hallen, som fungerar som entré och drar vajrar till Arne Jacobsens ursprungliga anläggning från 1936. Utrymmet är reserverat för cyklister och fotgängare, och är klimatsäkert för att klara tunga regn med dimensioner för en 100-års regnhändelse. Nya Gentofte Idrottspark skapar med sina säregna uteplatser ett synligt och igenkännbart landmärke för det organiserade föreningslivet i Gentofte kommun.

EN SAMMANHÄNANDE SPORTPARK

Framför ankomstområdet finns en parkeringsplats reserverad för "Kiss n 'Ride", där gästerna på sportområdet snabbt kan släppas av. Kragh & Berglund har även ytterligare optimerat parkeringsförhållandena så att hallens löpande gäster kan få plats för de större arrangemangen. Som en del av den omfattande renoveringen har fotbollsplanerna täckts med professionell konstgräs, vilket säkerställer optimal utomhusträning under hela året. Planerna är godkända av DBU och det amerikanska fotbollsförbundet och är hemvist för HIK, Copenhagen Towers och FC Græsrødderne. Många nya aktiviteter har tillkommit, bland annat en omfattande friidrottsanläggning, och alla områden är förbundna med grönytor och har gott om plats för åskådare på den stora läktaren.