GJERSRUD STENSRUD

Oslo, NO

Landskaps areal

3.000.000 m2

Projektet status

Parallellt uppdrag 2011

Credits

COBE, Asplan Viak, Yngve Andrén

GJERSRUD STENSRUD

Stadens sociala infrastruktur – stadslivet.

Utvecklingen av ett starkt socialt stadsliv i Gjersrud Stensrud ställer en primär utmaning: Hur skapar man ett stadsmässigt och hierarkiskt sammanhang i staden?

Lösningen finns i sammansmältningen av olika bostads- och landskapskvalitéer till en samlad stad med ett tydligt stadscentrum och en klar stadsmässig hierarki.

Stadens sociala struktur är uppbyggd kring en genomgående nerv i stadens lågliggande bostadsområde, varpå de omgivande högliggande bostadsområderna tillkopplas. De gemensamma aktivitetsområderna i alla 3 bostadsområden koncentreras i en klar hierarki av stadsrum och funktioner kring denna ryggrad. Således blir alla 3 bostadsområden en del av ett sammanhängande stadsliv som signalerar hög funktionalitet och social mångfald.

EN FANTASTISK STAD ATT BO I

Den genomgående ryggraden ansluter sig med den existerande staden, Bjørndal. Därmed uppstår ett sammanhängande loop genom Bjørndal och Gjersrud Stenrud. Centrala stadsmässiga funktioner sammankopplas och den mjuka trafiken för fotgängare och cyklister favoriseras. På det sättet uppstår en dynamisk win win situation där både stadsområden drar nytta av befintliga och kommande faciliteter. Gjersrud Stensrud kan använda etablerade faciliteter, som skolor, dagis och köpcentrum, i staden Bjørndal och omvänt kan Bjørndal utnyttja de kommande faciliteterna och stadsmässiga kvaliteterna i Gjersrud Stensrud.Sammankopplingen av Bjørndal och Gjersrud Stensrud ger potentialer för utvecklingen av ett sammanhängande och dynamiskt stadsliv för hela området.