GJERSRUD STENSRUD

Sandvika, NO

Landskaps areal

1.854.000 m2

Byggherre

Oslo Stad

Projektet status

Parallellt uppdrag 2011

Credits

COBE, Asplan Viak, Yngve Andrén

GJERSRUD STENSRUD

I Osloförorten Gjersrud Stensrud fanns ett behov av att utveckla ett starkt socialt stadsliv. Till skillnad från städer innebär förorter som är anlagda utan urbanitet och täthet större utmaningar när det gäller att skapa urbana möjligheter. I Gjersrud Stensrud hittade Kragh & Berlund tillsammans med COBE lösningen i en sammansmältning av olika boende- och landskapskvaliteter till en samlad stad med en tydlig stadskärna och en tydlig urban hierarki.

Stadens samhällsstruktur är uppbyggd kring en sammanhängande nerv i stadens låglänta bostadsområde, till vilken de omgivande höglänta bostadsområdena är anslutna. De gemensamma aktivitetsytorna i alla 3 bostadsområdena är koncentrerade kring denna ryggrad i en tydlig hierarki av stadsrum och funktioner. Därmed blir områdena en del av ett sammanhållet stadsliv som signalerar hög funktionalitet och social mångfald.

EN FANTASTISK STAD ATT BO I

Den genomgående ryggraden ansluter till den befintliga staden Bjørndal, så att en sammanhängande slinga uppstår genom Bjørndal och Gjersrud Stensrud. Centrala stadsfunktioner hänger samman och den mjuka trafiken för fotgängare och cyklister gynnas. Därmed uppstår en dynamisk win-win-situation där båda områdena drar nytta av befintliga och framtida anläggningar. Gjersrud Stensrud kan använda etablerade lokaler i Bjørndal, såsom skolor, daginstitutioner och shoppingmöjligheter, och omvänt kan Bjørndal utnyttja de kommande lokalerna och stadslivskvaliteterna i Gjersrud Stensrud. Sammankopplingen av Bjørndal och Gjersrud Stensrud ger en möjlighet att utveckla ett sammanhållet och dynamiskt stadsliv i hela området.