LINDGREENS ALLÉ

København, DK

Landskapsarea

18.000 m2

Byggherre

CPH Construction

Avtalsperiode

2017-2022

Samarbete

Holscher Nordberg Architecture and Planning, CPH Construction

LINDGREENS ALLÉ

Lindgreens Alle är ett urbant bostadsområde beläget på Amager i Köpenhamn. Grönskan spelar en viktig roll i bostädernas stadsrum, eftersom den är utformad i enlighet med lokalplanen. Leder till strandliknande vegetation vänd utåt mot Amager Strandpark och skogslik växtlighet inåtvänd. En stor del av grönområdet ligger ovanpå en underjordisk parkeringskällare, så att Kragh&Berglund kan utforska möjligheterna att plantera ovanpå en källare.

På plats kommer också snart att finnas ett kafé, samhällsbyggnad och en täckt sittgrupp, och nästan varje tak är ett grönt tak. En känsla av visuell kontinuitet uppnås genom att matcha byggnadernas röda tegel, röda gatsten och röd sand i vissa växtbäddar.

Nya bostadsområden förtjänar nya lösningar

Planteringsbäddar höjs ovanför stigarna för att avskräcka från att gå igenom och undvika skador på planteringen, vilket hittills visat sig vara framgångsrikt. Regnvatten beaktades också i designen. Överskottsvatten leds bort från platsen och in i regnvattenbassängen som följer Amagerbanen.